TÁMOP 3.1.1. - 6. pillér bemutatása (Az oktatási rendszer szereplőinek eredményességét szolgáló kutatás-fejlesztés)

Pillérvezető: Kőpataki Mária (kopataki.maria@ofi.hu) és Lukács Judit (lukacs.judit@ofi.hu)

A 6. pillér 8 témacsoportból és 19 elemi projektből áll.

6.1) Oktatás és munka világa – 2 elemi projekt

Feladata a tanulás és a munka világa közötti átmenet segítése, az oktatáspolitikai beavatkozások hatásvizsgálata.

Az átmenet folyamatának legfontosabb tényezőinek azonosítása, a munka világába való átsegítés hatékonyságát növelő programok fejlesztése, az adaptációs folyamat segítése.

 

6.2) A társadalmi kohézió irányában ható integrációs törekvések vizsgálata – 3 elemi projekt

Feladata az eddig folyó kísérleti programok tapasztalatainak összegzése, az integrációval kapcsolatos megoldások pedagógiai hasznosíthatóságának leírása, hozzájárulás az elfogadás/befogadás pedagógiai gyakorlatának hosszú távú fennmaradásához.

 

6.3) Kompetencia alapú tanulásfejlesztés – hatásvizsgálat, monitoring – 2 elemi projekt

Feladata a tapasztalatok beépítése a programfejlesztés és a tartalmi szabályozás folyamatába, javaslatok megfogalmazása, a NAT felülvizsgálathoz tapasztalati inputok azonosítása.

 

6.4) Az átmenetek kezelése, a kompetencia-fejlesztések, komplex fejlesztések nemzetközi és hazai jó gyakorlatai

Feladata a tanulásról való elméleti tudás és a felhalmozott fejlesztési tapasztalat eljuttatása a pedagógusokhoz

 

6.5) Tanuló szervezetek és közösségek – 2 elemi projekt

Feladata annak feltárása és bemutatása, hogy a különböző hálózatok hogyan képesek támogatni a hatékony iskola- és tanulásszervezést, illetve a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését támogató rendszer kidolgozása.

 

6.6) Intézmény és társadalmi környezete – 2 elemi projekt

Feladata a mind a társadalom, mind a modern tanulásszervezési módszerek felé nyitott iskola különböző modelljeinek kidolgozása, a különböző szempontból befogadó szemléletet és gyakorlatot igénylő diákok tanulását eredményesen támogatni tudó iskola modelljének kialakítása.

 

6.7) A tanulás fizikai és virtuális környezete – 2 elemi projekt

Feladata az angol és finn IKT minta alapján IKT minőségi kritériumok kidolgozása, az EU LLL programjába tartozó eTwinning akció segítése, továbbá a ROP iskolafejlesztési programjához épületfejlesztési ajánlások megfogalmazása, az épületfejlesztéshez adekvát fejlesztési programok ajánlása.

 

6.8) Intézményi fejlesztő beavatkozások – 2 elemi projekt

Feladata a tanulói továbbhaladást, illetve az ezekre vonatkozó döntéseket segítő intézményi, fenntartói és térségi politikák (pl. tanulásszervezés, tanácsadás, tanórán kívüli foglalkozások) számbavétele és hatáselemzése.

Annak megismerése, hogy a nagy fejlesztésekhez kapcsolódó támogatási eszközök hogyan hatnak az osztálytermi folyamatokra, illetve a tanulás eredményességére. A fejlesztéssel kapcsolatos nemzetközi know-how hazai adaptációja lehetőségeinek feltárása, és az intézmények és fenntartóik támogatása abban, hogy a rendelkezésükre álló különböző adatokat intézményfejlesztésük érdekében eredményesen és hatékonyan tudják felhasználni, alkalmazható modellek kialakítása

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.