TÁMOP 3.1.1. - 7. pillér bemutatása (Az oktatásirányítás és az iskolarendszer hatékonyságának javítását szolgáló K+F tevékenységek)

Pillérvezető: Dr. Balázs Éva (balazs.eva@ofi.hu) és Vágó Irén (vago.iren@ofi.hu)

A 7. pillér 4 nagy témacsoportból, ezen belül összesen 23 elemi projektből áll.

A pillér kiemelt célja, hogy biztosítsa az oktatáspolitikai döntések szakmai megalapozását azáltal, hogy tényeken alapuló (evidence-based) információkat nyújt a közoktatási rendszer átalakulásának folyamatairól, a törvénymódosítások által generált rendszer- és intézményi szintű változásokról, a minőségi oktatás megvalósítását támogató modernizációs lépések implementációjáról, a központi fejlesztések eredményességéről és hatékonyságáról, minden esetben az országos, térségi fejlesztéspolitikai célokhoz kapcsolódva.

A kutatások által megalapozódó jobb helyzetismeret, továbbá a hazai és nemzetközi tudás, jó gyakorlatok bemutatása, elterjesztése révén az oktatásirányítás minden szintjén várhatóan adekvátabb, összehangoltabb, eredményesebb és hatékonyabb döntések, intézkedések születhetnek.

 
7.1. Oktatáspolitikai beavatkozások hatásvizsgálata – 11 elemi projekt

A témacsoport feladata az ezredforduló utáni oktatáspolitikai beavatkozások hatásának feltárása a közoktatási rendszer minden szintjén (az óvodától az felsőoktatásig) és minden fontosabb szegmensében (intézményrendszer, tanulói továbbhaladás, oktatás tartalma, irányítás, egyenlőtlenségek, pedagógusok). Az oktatási intézményrendszer átalakulásának, illetve a közoktatási szereplők motivációjának, változási képességének, illetve innovativitásának vizsgálata; a jó gyakorlatok, a formális teljesítések, tipikus intézményi stratégiák azonosítása, a korrektív beavatkozások szakmai megalapozása.

 

7.2. Fejlesztéspolitikai beavatkozások hatásvizsgálata – 3 elemi projekt

Feladata a fejlesztési prioritások sorában és a ráfordítások nagyságában élén álló területeken (pl. idegen nyelv, informatika) az eredményesség és a hatékonyság vizsgálata, visszacsatolása a döntéshozókhoz és a helyi oktatásirányítókhoz; továbbá a minőség, a hozzáférés, az esélyegyenlőség beavatkozási területeinek vizsgálata, s ennek alapján javaslatok megfogalmazása az e területen döntéshozók számára.

 

7.3. Az irányítás szakmaiságának és hatékonyságának elemzése – 6 elemi projekt

Feladata az irányítási szintek közötti felelősség megosztás átalakulásának, az irányítás professzionalizálódásának és hatékonyságának elemzése, különös tekintettel az újonnan kialakult irányítási szintek (régió, kistérség) most formálódó oktatási szervezeteire, tevékenységrendszerére; továbbá a szintek közötti együttműködések támogatása evidence-based információk szolgáltatása révén.

 

7.4. A tényeken alapuló oktatáspolitika-formálás kultúrájának fejlesztése – 3 elemi projekt

Feladata a különböző irányítási szinten elhelyezkedő döntéshozók tudás- és információs hátterének, eszközhasználatának (adminisztrációs és információs rendszerek) feltárása, igénykeltés, a jó magyar és nemzetközi gyakorlatok becsatornázása.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.