Raktári szám: 
NT-98527/I
ISBN: 
978-963-19-5241-4
Szerző: 
Mánfai Zita
Megjelenés éve: 
2014
Műfaj: 
munkafüzet
Tankönyvjegyzék: 
Igen
Iskolatípus: 
SNI
Évfolyam: 
1. évfolyam
Tantárgy vagy témakör: 
matematika

A Kulcsos sorozat tagja az Én is tudok számolni 1. és Én is tudok számolni 2. című kiadványok. A szerző Mánfai Zita véleménye szerint a matematika tanítását első osztályban a gondolkodási módszerek alapozásával, az általános készségfejlesztéssel érdemes elindítani, majd a speciális matematikai készségek, képességek fejlesztésén át juthatunk el a matematikai alapfogalmak tanításához. A tananyag a környezetben lévő személyek, tárgyak tulajdonságainak megfigyeltetésével, csoportosításával, sorba rendezésével, megfogalmazásával, majd a tárgyak térbeli helyzetének megfigyeltetésével, megnevezésével, a téri helyzetek viszonyainak használatával folytatódik. A munkatankönyvben található anyag lehetőséget ad a differenciálásra, a hasonló típusú feladatok önálló feldolgozására. Az utasítások könnyen értelmezhetők, egyszerűek, melyeket eleinte a pedagógus közvetít a kisdiáknak, később a tanulók már önállóan olvashatják, értelmezhetik a feladatokat. A könyv az apró lépések elvén vezeti a tanulókat. Minden esetben épít a tapasztalatok megszerzésére. Új kiadványunk az ismeretek halmozása helyett nagy hangsúlyt helyez a számfogalmak kialakításának előkészítésére, a biztos számfogalom kialakítására, a mennyiségek és a számok összehasonlítására és jelölésükre, a műveletfogalom előkészítésére, a mennyiségek bontására, a pótlásra, az összehasonlításra, a viszonyítási képességek fejlesztésére.

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.