17
nov
Hegedűs Mihály

Átadták a 2017-es Ökoiskola Címeket

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

A 2017-es Ökoiskola Cím pályázaton, a tavaszi és őszi fordulóban összesen 45 iskola nyújtott be sikeres pályázatot. Ezek közül 29 iskola első pályázó volt, a többiek a Cím megújítására vagy az Örökös Ökoiskola Cím elnyerésére pályáztak.

Így 2017 szeptemberétől már közel 1000 intézmény (többsége általános iskola, néhány művészetoktatási intézmény és kollégium, negyede középiskola és szakiskola) hordozza büszkén az Ökoiskola vagy az Örökös Ökoiskola Címet az ország minden szegletében. A diákok immár negyede tanul ezekben az iskolákban.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban tartott ünnepélyes oklevél átadó rendezvényen Sipos Imre, az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója, Botka-Kovács Judit, a Földművelésügyi Minisztérium főosztályvezetője és Lebanov József, az EMMI főosztályvezetője urat mondott köszöntő beszédet. 

A rendezvény szakmai részében az oklevelek átadása először után Dr. Dúll Andrea környezetpszichológus, egyetemi tanár tartott előadást Az iskola, mint szociofizikai tér címmel. Utána Dr. Varga Attila, az EKE OFI megbízott igazgatója tartott előadást A környezeti neveléstől a fenntartható fejlődési célokig – az ökoiskolák szerepe a fenntartható társadalmak kialakításában címmel.

Ökoiskola Program a fenntartható fejlődésért

Az ökoiskolák kiemelt jelentőséggel bírnak a fenntarthatósági célok elérésében, melyeket nemcsak Magyarország Alaptörvénye rögzít, hanem a Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési területe is. 

A fenntarthatóságra nevelés a környezeti nevelés jó gyakorlatai mentén kialakult, nemzetközi és hazai szinten is folyamatosan fejlődő, a kihívásokhoz gyorsan alkalmazkodó pedagógiai terület. A 2004-ben létrehozott Ökoiskola Program célja, hogy az iskolák „egész intézményes” megközelítésben foglalkozzanak a fenntarthatóságra neveléssel. Jó ökoiskolának lenni! – vallja mintegy tízezer tanító és tanár, közöttük számos szakképzésben dolgozó pedagógus, hiszen évről évre több pedagógusnak fontos a fenntarthatóságra nevelés, és folyamatosan bővül az ökoiskálák száma.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium a fenntarthatóság elveinek és gyakorlatának, valamint a környezettudatosságnak az iskolákban és kollégiumokban történő minél hatékonyabb megjelenése érdekében 2004-ben létrehozta az Ökoiskola címet, melyet 2005 óta minden évben pályázat útján nyerhetnek el az intézmények. A Cím adományozása kapcsolódik az ENSZ A fenntarthatóságra oktatás 2005–2014 évtizedének programját követő magyarországi vállaláshoz. 

A pályázati rendszerének kimunkálása az ENSI (Iskolai Környezeti Kezdeményezések) nemzetközi hálózat több évtizedes tapasztalata alapján történt.

Az Ökoiskola cím azon intézmények elismerése, amelyek átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti és egészségneveléssel, valamint a globális felelősségvállalásra neveléssel is. Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ökoiskola szakértői folyamatosan segítséget nyújtanak az Ökoiskola Hálózat intézményeinek, pedagógusainak.

Milyen egy ökoiskola? 

Minden olyan iskola ökoiskola lehet, amely elkötelezi magát amellett, hogy működésében, intézményi szinten a lehető legjobban érvényesíti az alapelveket. Vállalja, hogy: 

  • a fenntarthatóság pedagógiai elvei a nevelés-oktatás teljes folyamatába beépülnek az iskolában és azon kívül is; valamint megjelennek a működtetésben, a tanulók étkeztetésében; 
  • a fenntarthatóságra nevelés érdekében építenek a diákok, a szülők és a helyi szereplők együttműködésére;
  • a vezetés elkötelezett az ökoiskolai értékek iránt; 
  • a környezettudatos szemlélet áthatja a nem pedagógus személyzet tevékenységét is; 
  • a fenntarthatóság nem csak ökológiai értelemben van jelen az intézmény életében, hanem társadalmi-szociális és gazdasági vonatkozásaiban is. 

Az Ökoiskola Cím pályázat

Az Ökoiskola Cím pályázati felhívásra folyamatosan lehet pályázni. 2017 óta a beérkezett pályázatokat az EMMI munkatársai értékelik. Az előző évektől eltérően a 2017-ben elnyert Címek már nem naptári, hanem tanévre szólnak. Újítás a pályázatban, hogy a címek viselésére 3 tanéven át jogosultak a nyertesek, ezért azok az intézmények, amelyeknek 2017. dec. 31-ig érvényes az Ökoiskola Címük, 2018 tavaszán ismét pályázniuk szükséges.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.