5
jan
Hegedűs Mihály

Bemutatták az OFI három, frissen megjelent, felsőoktatási témájú kötetét

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

2016. december 14-én, a Budapesti Corvinus Egyetemen, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja rendezésében került sor a 2016-os év második felében megjelent, felsőoktatási témájú kötetetek bemutatására és megvitatására.

A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között

A kötetet Temesi József, a BCE professor emeritusa, a kötet társszerkesztője mutatta be.                         

A kötet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kutatási és Elemzési Központjának felsőoktatással foglalkozó és a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja kutatóinak együttműködése eredményeként született meg. Különösségét az a kettősség adja, hogy egyfelől értelmezéseket keres a hazai felsőoktatás közel három évtizednyi alakulásának tudományos igényű leírására, másfelől tényekre alapozottan át is tekinti e periódust, illetve egyes területeken mélyebben is elemzi az adott terület problémavilágát.

http://ofi.hu/kiadvany/magyar-felsooktatas-1988-es-2014-kozott

A felsőoktatás minőségbiztosítási horizontja.

A megújított európai standardok és irányelvek működése, alkalmazása.

A kötetet Kováts Gergely, a BCE adjunktusa, minőségügyi referense, a kötet egyik szerzője mutatta be.

A felsőoktatás minőségbiztosításának standardjait és irányelveit rögzítő anyag – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) – teljes egészében sohasem jelent meg ma­gyarul, ezért hatását is kevésbé fejtette ki, mint másutt. Amikor hosszas előkészítő munkák és széles körű egyeztetések nyomán az Európai Felsőoktatási Térség felsőoktatásért felelős miniszterei 2015 tavaszán Jerevánban a megújított ESG-re rábólintottak, világos feladatként adódott a felülvizsgált szöveg magyarra ültetése és megjelentetése. E kötet második felében ez a dokumentum olvasható, az első felében pedig a minőségbiztosításnak a felsőoktatás különböző szintjein történő alkalmazási lehetőségeit áttekintő, elemző tanulmányok jelentek meg.

http://ofi.hu/kiadvany/felsooktatas-minosegbiztositasi-horizontja-megujitott-europai-standardok-es-iranyelvek

Tanulásszervezés, tudáselismerés és átjárhatóság a felsőoktatásban.

Útmutató az európai kreditrendszer alkalmazásához.

A kötetet Kálmán Orsolya, az ELTE PPK egyetemi adjunktusa, a kötet szakmai lektora mutatta be.

A 2015 tavaszán Jerevánban tartott miniszteri találkozón jóváhagyták az Európai Kreditgyűjtési és -átviteli Rendszer (ECTS) megújított Útmutatóját. Az előző ilyen dokumentum 2009-ben jelent meg. Az eredeti és megújított változat között igen jelentős a különbség. A kötet a dokumentum magyar nyelvű közzétételén túl annak alkalmazását elősegítő értelmező, kontextualizáló tanulmányokat közöl a tanulásszervezés, az elismerés és mobilitás témaköreiben.

http://ofi.hu/kiadvany/tanulasszervezes-tudaselismeres-es-atjarhatosag-felsooktatasban

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.