18
okt
Hegedűs Mihály

Bod Péter Országos könyvtárhasználati verseny 2017/2018. – Versenyfelhívás

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Az Eszterházy Károly Egyetem OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum ebben a tanévben is meghirdeti a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt. Téma: A víz.

A verseny célja
A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének – és azon belül is könyvtárhasználati eszköztudásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk – fejlesztése. Mindemellett célja az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint
I. kategória: 7-8. évfolyamos tanulók
II. kategória: 9-10. évfolyamos tanulók

A részvétel feltételei
A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny magyar nyelvű egyéni verseny, bármely magyarországi iskola 7-10. évfolyamos tanterv szerint tanuló diákja nevezhet felkészítő tanára, könyvtárostanára, iskolai könyvtárosa révén és segítségével.

A felkészüléshez felhasználható irodalom
A verseny témájához – könyvtárhasználati, információkeresési verseny lévén – nincs megadott bibliográfia. Ugyanakkor a verseny fordulóin (de fordulónként eltérő módon) a tanulók természetesen használhatnak nyomtatott és elektronikus bibliográfiákat, lexikonokat, enciklopédiákat, egyéb kézikönyveket, monográfiákat, tanulmányköteteket, időszaki kiadványokat, katalógusokat, internetet és egyéb forrásokat is.

A nevezés módja és határideje
Nevezni a megyei/fővárosi versenyszervezőknél lehet, elérhetőségeik a verseny honlapjáról tölthetők le: http://www.opkm.hu/Bod_verseny
A versenyre nevezés határideje: 2018. január 19. péntek 24 óra

Nevezési díj
A versenyre nevezési díj nincs.

Fordulók
1. forduló: iskolai forduló
időpontját és helyszínét a köznevelési intézmények határozzák meg, de az időpont nem lehet későbbi, mint 2018. január 18. csütörtök (az intézmények helyi verseny, ill. felkészítő foglalkozások megrendezése nélkül nem nevezhetnek tanulókat a megyei, illetve fővárosi versenyekre). Az iskolai verseny, a felkészítő foglalkozások lebonyolításáról és megszervezéséről egy adott űrlapon beszámolót kell küldeni a nevezéssel együtt elektronikus formában a megyei/fővárosi szervezők és a központi versenyszervező (bod@opkm.hu) számára. A nevezés és a beszámoló együttes megküldése nélkül a nevezés nem fogadható el. Az iskolai versenyt az iskola saját hatáskörben szervezi meg.

2. forduló: országos forduló
időpontja: 2018. február 19., hétfő 10 óra
helyszínét a megyei/fővárosi szervezők határozzák meg (legkésőbb a 2017. év végéig megjelenik a verseny honlapján), a tanulók írásban adnak számot a tudásukról. E fordulóban a tanulók elméleti és gyakorlati tudását mérjük fel, egy központi feladatsort kell megoldani.

3. forduló: országos döntő
időpontja: 2018. április 23-24., hétfő − kedd
helyszíne: később megnevezendő budapesti könyvtár, a tanulók komplex feladatokat oldanak meg, papír alapú dokumentumok és internethasználat segítségével egyaránt.
 
Az országos fordulóra és a döntőre a feladatsort az országos versenyszervező biztosítja.
Ezek a feladatsorok a verseny témájához több szempontból is kapcsolódó, azt több tudományterület felől megközelítő forráshasználati és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaznak, melyeken keresztül komplexen kell bemutatniuk a tanulóknak információs műveltségüket, forráskeresési képességeiket.
A verseny lebonyolítását érintő esetleges rendkívüli eseményről minden esetben az adott verseny szervezőjének jegyzőkönyvet kell készítenie, amit a lehető legrövidebb úton kell eljuttatni az országos versenyszervező számára.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból

1. forduló:
A köznevelési intézmény dönt a továbbjutókról, és biztosítja ezzel a 2. (országos) fordulóba való nevezés jogát.

2. forduló:
Az országos döntőbe jutás feltétele a 2. fordulóban országosan elért kategóriánkénti 1-12. helyezés.

Az eredmények közzétételének módja
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapján (http://www.opkm.hu/Bod_verseny) és a szaksajtóban.

Díjazás
- A kategóriánkénti első három helyezett kiemelt könyvjutalmat kap.
- Valamennyi döntőbe jutott diák és felkészítője oklevelet és jutalmat kap, valamint részt vehetnek a döntő kétnapos szabadidős programjain.
- A zsűri javaslata alapján lehetőség van különdíj kiosztására is.

Az országos szervező elérhetősége

A verseny honlapja: http://www.opkm.hu/Bod_verseny
Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Tolnai József szakmai és kommunikációs referens, országos versenyszervező
Postacím: 1581 Budapest, Pf. 14.
E-mail: bod@opkm.hu; Telefon: 06-1-323-55-12
A verseny szakmai felelőse: Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens, OPKM

A versennyel kapcsolatos további információkat a versenyszabályzatból és a verseny honlapján található bejegyzésekből lehet folyamatosan megismerni!

Budapest, 2017. október 16.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.