3
feb
Medvey Tamás

Digitális tananyagfejlesztés pályázat

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete pályázatot hirdet „Fejlesszünk együtt!”címmel.

Mi a pályázat célja?

Lehetőséget biztosítani a kreatív tananyagfejlesztés iránt érdeklődőknek, hogy bekapcsolódhassanak szakgimnáziumok 9. évfolyamán megvalósuló komplex természettudomány tantárgy programjának-fejlesztésébe. A pályázatnál előnyt jelentenek azok a megoldások, amelyek alkalmasak digitális tananyagfejlesztésre is.

Kiknek érdemes pályázni?

Várjuk azoknak a pedagógusoknak és pedagógus hallgatóknak a pályázatát, akik kedvet és tudást éreznek magukban ahhoz, hogy részt vegyenek a természettudományos oktatás megújításában, a szakgimnáziumok 9. évfolyamán megvalósuló komplex természettudomány tantárgy fejlesztésében való részvétellel.

Mi a pályázók feladata?

A komplex természettudomány tantárgy fejlesztési koncepciójában megfogalmazott alapelvek megvalósulását segítő, egy vagy több témához kapcsolódó probléma komplex feldolgozását segítő tanulási egység szinopszisának elkészítése és beküldése.

Fejlesztési alapelvek: a tanulók mindennapi életéhez kötődő, őket érdeklő, minél komplexebb természettudományos jelenség aktív tanulással történő feldolgozása a természettudományos gondolkodás fejlesztése érdekében. A területek és témák megtalálhatók a fejlesztési koncepcióban: itt.

Mivel lehet pályázni?

A pályázónak egy választható témához kapcsolódó jelenséget, problémát feldolgozó tanulási egység (2-6 tanóra) szinopszisát kell elkészíteniük. A pályázatnak be kell mutatnia a tanulási egység célcsoportját, a vizsgált problémát/problémákat (jelenséget/jelenségeket), a tanulási céljait, a feldolgozás szempontjait és módszereit, a tanulói tevékenységeket (pl. tanulói tapasztalatok feldolgozása, problémamegoldás, kísérlet, információkeresés), valamint a megvalósításhoz szükséges eszközöket és feltételeket.

A tanulási egységek javasolt időkerete: 2-6 tanóra

A pályázat formátuma és terjedelme

A pályázatot az OFI honlapján elérhető sablont kitöltve kell elkészíteni és megosztani. Egy pályázó több témával is pályázhat, de mindegyikről külön pályázati űrlapot kell kitöltenie. A pályázat jeligés

A pályázat értékelése

A szakértőkből álló bíráló bizottság a következő szempontokat veszi figyelembe a pályázatok elbírálásánál:

  • A választott probléma aktualitása, vizsgálhatósága, komplexitása.
  • A tanulási célok készségközpontúsága.
  • A tervezett tanulói tevékenységek illeszkedése a tanulási célokhoz.
  • Milyen módszerekkel történik a tanulók gondolkodásra ösztönzése.
  • A választott tevékenységek kapcsolódása a tanulási célokhoz, a célcsoporthoz és a feltételekhez.
  • Alkalmas-e a tervezet digitális tananyagfejlesztésre

A pályázat jutalma

A legjobb pályázatok beküldőivel az EKE-OFI szerződést köt a tanulási egység részletes kidolgozására, amely egy készülő tanári kézikönyvnek is része lehet. Megfelelő feltételek esetén a pályázati anyag digitális tananyaggá fejlesztésére is sor kerülhet. A nyertesek a szerződés keretében végzett fejlesztő munkájukért (a feladat nagyságától függően) 50.000 – 300.000 Ft közötti honoráriumban részesülnek.

Beküldési határidő: 2017. február 26. 24.00

A pályázat elbírálását követően az eredményhirdetés: 2017. március 08. 12.00

Szerződéskötés: március 16-tól

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.