11
aug
Ludas Viktor

Elérhetők a szakképző iskolák közismereti kerettanterveinek tervezetei

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Az EMMI teljes közleménye elérhető csatolmányként.

Alkalmazandó kerettantervek:

A módosított kerettantervek alapján az alábbi mellékleteket kell a helyi tanterv elkészítése során alkalmazni:

A tantárgyi struktúra a kerettantervben – az eltérő szakképzési irányoknak megfelelően ­– 8 különböző változatban érhető el. A helyi tantervben a tantárgyak kötelező óraszámát a szakmabesorolásnak megfelelő változat alapján kell meghatározni. A tantárgyak kerettantervében megjelölésre kerültek a tantárgyak összekapcsolásának lehetséges pontjai, amelyeket az intézmények helyi tantervei szabályoznak.

Tanításra, vizsgáztatásra alkalmazható pedagógusok:

A komplex természettudomány tanítására, érettségin történő vizsgáztatásra alkalmazható, aki

  • rendelkezik a komplex természettudomány tantárgyba bevont bármely műveltségi terület, tantárgy tanítására feljogosító szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel;
  • vagy rendelkezik továbbképzésben szerzett szakképzettséggel;
  • vagy elsajátította legalább százhúsz órás pedagógus-továbbképzés keretében a komplex természettudomány oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket. (A tantárgy oktatásának módszertanáról felkészítőt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szeptembertől kezdődően Budapesten  és vidéken is egyaránt tart.)

Módszertani segédanyagok, felkészítés:

A komplex természettudomány tantárgy tanári, módszertani segédanyagai a tanév során a Nemzeti Köznevelési Portálon lesznek elérhetők.

Kerettanterv a szakközépiskolák 9–13. évfolyama számára (korábban szakiskolai + 2 éves érettségi vizsgára felkészítő oktatás)

Az első három szakképzési évfolyam foglalja magába az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást. A kerettanterv közismereti tartalma nem, csak az iskolatípus megnevezése módosult, azonban a szakmai elméleti és gyakorlati oktatásra vonatkozó kerettantervi változásokat a helyi tantervben szükséges átvezetni.  A szakképzési kerettantervek a www.nive.hu oldalról tölthetők le.

Alkalmazás:

A kerettanterveket felmenő rendszerben kell alkalmazni, azaz a változást az érintett legalacsonyabb iskolai évfolyamon kell bevezetni.

A teljes közlemény elérhető csatolmányként.

Csatolmány: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.