22
máj
Medvey Tamás

Életjelek Akciófelhívás 2017

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

A tavaszt záró, nyárnyitó zöld jeles ünnepek alkalmából az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete a Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya szakmai támogatása mellett akciófelhívást tesz közzé Zöld Óvodák, Örökös Zöld Óvodák, Ökoiskolák és Örökös Ökoiskolák körében „Életjelek” címmel.

A felhíváshoz csatlakozhat minden, hatályos Zöld Óvoda, Örökös Zöld Óvoda, Ökoiskola és Örökös Ökoiskola címmel rendelkező óvoda és iskola óvodás vagy iskolás csapata, pedagógusaik támogatásával, vezetésével.

Az „Életjelek” Akció időszaka: 2017. május 22. és június 10. közötti három hét.

A feltöltéshez szükséges belépési kódokat az intézmények e-mail címére juttatja el az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Kérjük, figyelje az e-maileket, kérdezzen rá intézményében az illetékeseknél!

A Natura 2000 napja megünneplésére, valamint a Biodiverzitás Nemzetközi Napjához, a Magyar Nemzeti Parkok Hetéhez, a június 5-i Környezetvédelmi Világnaphoz és a június 9-i „Ki a tanteremből” naphoz is kapcsolódva, zöld óvodáknak, örökös zöld óvodáknak, ökoiskoláknak és örökös ökoiskoláknak meghirdetett Életjelek Akciófelhívás az EKE OFI honlapján olvasható: www.ofi.hu. Az Életjelek Akció lényege az intézmény környezetének Natura 2000 irányú felfedezése az interneten és a valóságban, valamint a terepen készül fotók feltöltése http://ofi.hu/kerdoiv/natura-2000-eletjelek-urlap június 10-ig, függetlenül attól, hogy az adott óvoda, iskola városias vagy vidéki környezetben van. A Zöld Óvodák és Ökoiskolák e-mailben kapják meg a feltöltéshez szükséges kódjukat.

A felhívás egyszerre kívánja segíteni a Natura 2000 fogalom megismerését, a terepi élménypedagógiát, és az IKT pedagógiai felhasználását. Terveink szerint a feltöltött fotókat - néhány nap késéssel - egy közös térképalkalmazásban nyilvánosságra hozzuk, így a zöld óvodák és az ökoiskolák is megnézhetik a számukra releváns társintézmények alkotásait is, és felmutathatják közös eredményeiket másoknak. A virtuális nyilvánosság a helyi relevancia mellett segíti a környezeti nevelés iránt elkötelezett óvodák és iskolák közötti kapcsolatok erősítését is.

Az Életjelek Akció magában hordozza az éves ismétlés lehetőségét. Ezen keresztül szolgálja egy-egy táj változásának közösségi-intézményi dokumentálását, valamint az évfolyamok, generációk közötti élő kapcsolat fejlődését. A 2016-os képeket itt böngészheti:

Feladat zöld óvodás csapatok részére

Keressék meg és fedezzék fel az óvodához legközelebb eső Natura 2000-es területet, s erről mutassanak fel életjelet az interneten:

  1. Internetes forrás (http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm) vagy települési, nemzeti parki szakértői kapcsolat segítségével azonosítsák a legközelebbi helyszínt (Natura 2000 területet), és annak néhány érdekességét. Ne felejtsék el leírni a terület kódját, ugyanis a feltöltéshez egy fotó mellett majd szükség lesz a helyszín, azaz a Natura 2000 terület kódjára is (példa: HUBF30003).
  2. Az akció időszakában tett kirándulás, látogatás alkalmával készítsenek csoportképet az egyik Natura 2000 helyszínen úgy, hogy a fényképen a táj képe is látható legyen, vagy örökítsék meg a területen készített öröm-bánat térképüket, vagy fotózzák le a terepi foglalkozáson készített természeti, Land Art alkotást. Figyelem! A helyszínen a természetvédelmi előírásoknak megfelelően lehet tevékenykedni, és csak a természetvédelmi előírásoknak megfelelően készülhetnek az alkotások! Az Akcióban nincs korlátozva a terepi programban résztvevők száma (sem alsó, sem felső korlát nem tartozik hozzá).
  3. Résztvevő csapatonként egy fotót, vagy az öröm-bánat térkép fotóját így nevezzék el: az óvoda településének neve és az óvoda hosszú (9-jegyű) OM-azonosítója. Mentsék el a fotót digitális állományként, 600*800-as felbontású, jpg vagy png típusú képként. A fotót és a kódot csak 2017. május 22 – június 10. éjfél között lehet majd feltölteni az Életjelek Akcióba – a feltöltés részleteit az intézménynek megküldött email tartalmazza.

Nyertesek: a hibátlan feltöltések közül megyénként egy csoportot sorsolással választunk ki. A nyertesek természetvédelmi nevelési csomagot kapnak, és pedagógusuk lehetőséget a Natúrázzunk! továbbképzésen való támogatott részvételre. Természetesen minden résztvevő csoport nyer, hiszen saját természeti környezetének európai szinten értékes tájával, az ott élő fajokkal és társulásokkal ismerkedhet, élvezetes foglalkozáson keresztül. A foglalkozásokhoz ötleteket, és az öröm-bánat térképezéshez módszertant a Natúrázzunk! kiadványokban találhatnak (http://ofi.hu/letoltheto-dokumentumok). Külön figyelmükbe ajánljuk a Natúrázzunk! foglalkoztató füzetet, amely segédletével együtt letölthető itt: http://ofi.hu/node/179711.

Javasoljuk, hogy óvodájuk honlapján vagy virtuális közösségi csoportjában is jelentessék meg Életjeleiket, melyhez természetesen sokkal több alkotást, fotót, tevékenység leírást csatolhatnak.

Feladat ökoiskolás csapatok részére

Ökoiskolás csoportok (például osztály, szakkör, természetjáró klub) diákjai, tanáraik segítségével keressék meg interneten (http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm) az iskolájukhoz legközelebbi Natura 2000 területet, és fedezzék azt fel. Látogassanak el ide, és keressenek Natura 2000 jelölő növény-, vagy állatfajokat, ezek életjeleit. Az Akcióban nincs korlátozva a terepi programban résztvevők száma (sem alsó, sem felső korlát nem tartozik hozzá). Mutassanak fel látogatásukról egy fotót az interneten, az alábbi módok egyikén:

  1. A helyszínen készítsenek a jelölő élőhelyet felismerhetően mutató tájképről fényképet vagy csoportfelvételt, vagy Natura 2000 jelölő fajról, annak életjeléről fotót; vagy
  2. A Natura 2000 terület területkezelőjével egyeztetve a csoport vegyen részt élőhely fenntartó munkában, és erről készüljön fénykép.
  3. A fotót (file-t) így nevezzék el: az iskola településének neve és az iskola hosszú (9-jegyű) OM-azonosítója. Mentsék el a fotót digitális állományként, 600*800-as felbontású, jpg vagy png típusú képként. Amennyiben élőhelyfenntartó munkában is részt vettek, az ezt bemutató fotó digitális állományának elnevezésében az előbbiek mellett szerepeljen a munkafolyamat neve, és a területfenntartó rövid neve is.

Ne felejtsék el leírni a terület kódját, ugyanis a feltöltéshez egy fotó mellett majd szükség lesz a helyszín, azaz a Natura 2000 terület kódjára is (példa: HUBF30003).

A fotót és a kódot csak 2017. május 22 – június 10. éjfél között lehet majd feltölteni az Életjelek Akcióba – a feltöltés részleteit az intézménynek megküldött email tartalmazza.

Figyelem! A helyszínen a természetvédelmi előírásoknak megfelelően lehet tevékenykedni, és csak a természetvédelmi előírásoknak megfelelően készülhetnek az alkotások!

Nyertesek: a hibátlan feltöltések közül megyénként egy csoportot sorsolással választunk ki. A nyertesek természetvédelmi tanulási csomagot kapnak, és pedagógusuk lehetőséget a Natúrázzunk! továbbképzésen való támogatott részvételre. Természetesen minden résztvevő csoport nyer, hiszen saját természeti környezetének európai szinten értékes tájával, az ott élő fajokkal és társulásokkal, és az értékeket fenntartó emberekkel ismerkedhet, élvezetes foglalkozáson keresztül. A foglalkozásokhoz ötleteket a Natúrázzunk! kiadványokban találhatnak (http://ofi.hu/letoltheto-dokumentumok).

Amennyiben a területen mocsári teknőst vagy szarvasbogarat látnak, a megfigyelést a www.vadonleso.hu weboldalra is feltölthetik, a Vadonleső szabályai szerint. Ez a két faj könnyen azonosítható Natura 2000 jelölő faj, így szerepelnek a Vadonleső akcióban. A „megfigyelés körülményei” rovatba beírhatják a következőket: <kilencjegyű, feladatellátási hellyel bővített OM azonosító> <iskola honlapcíme vagy iskola rövid neve> <ökoiskola VAGY örökös ökoiskola> <Natura 2000 terület kódja>.

Felkészüléshez, illetve a téma feldolgozásához javasoljuk a Natúrázzunk! rejtvényfüzet feladatait, tesztjeit. Pedagógiai segédlettel együtt letölthető: http://ofi.hu/node/180186. A rejtvényfüzettel kapcsolatos további játék részleteit az Ökoiskola Hírlevélben közöljük május végétől. (A Hírlevelet minden Ökoiskola rendszeresen megkapja, aki feliratkozott arra.)

Javasoljuk, hogy iskolájuk honlapján is jelentessék meg Életjeleiket, melyhez természetesen sokkal több alkotást, fotót, leírást csatolhatnak.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.