8
jún
Ijjas Tamás

ERASMUS+ Student Voice – the BRIDGE to Learning partnertalálkozó Budapesten

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

A Student Voice – the BRIDGE to Learning (A tanulók hangja – a tanuláshoz vezető híd) hároméves, Erasmus+ projekt célja olyan módszertani eszköztár, oktatási modellek és pedagógus-továbbképzések kidolgozása, jó gyakorlatok továbbfejlesztése, amelyek segítségével a tanulók aktívan részt vehetnek saját tanulási tevékenységük megtervezésében.

Ennek eredményeképpen személyiségüknek és érdeklődésüknek megfelelően fejlődhetnek, felelősnek érezhetik magukat sikereikért, a tanulás folyamata élményt jelenthet számukra és nagyobb elkötelezettséget mutathatnak iránta; emellett erősítheti a tanárok és diákok közötti, kölcsönös bizalmon alapuló partneri viszonyt.

A projektben résztvevő öt nemzetközi partnerintézmény és a magyar partneriskolák képviselői 2017. május 17–18-a között találkoztak Budapesten.

A kétnapos eseményt Plánk Tibor, a BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziumának igazgatója nyitotta meg, aki köszöntőjében elmondta, hogy mint a projektben résztvevő partneriskola vezetője, rendkívül fontosnak tartja a projekt célkitűzéseit és a tanárok és a diákok körében tapasztalható szemléletváltást. Ezt követően a nemzetközi partnerek bemutató órát tekinthettek meg a Hunfalvy diákjaival Matiscsák Zsuzsa tanárnő vezetésével, aki a tanulók mellett a vendégeket is bevonta a tanulás folyamatába. A tanulók által választott Holiday című film ötletének és szókincsének a felhasználásával, a külföldi vendégekkel közösen megtervezték „otthonukat”, elkészítették annak leírását. Majd az Otthoncsere (Home exchange) program keretében cserére kínálták, miközben aktívan használták a témához kapcsolódó legnaprakészebb szókincset. Az órát követően a diákok részletes visszajelzést adhattak élményeikről, a tanár pedig a diákok fejlődését értékelte. A hallgatóság elismerően nyilatkozott a tanulók magas szintű nyelvtudásáról, idegen nyelven történő spontán megnyilvánulásaikról és a tanárnő magas színvonalú nyelvtudásáról, felkészültségéről.

Norman Emerson és Grainne Mackenreid, az ír NCCA munkatársai a fejlesztő értékelésről szóló előadásukban kiemelték, hogy a módszer alkalmazása életre szóló elköteleződést, kulturális szemléletváltást jelent az osztályteremben, melynek során a tanárok és a diákok kapcsolata megújul, a pedagógus előadóból vezetővé válik, aki segíti a diákokat, hogy felelősen részt vehessenek saját tanulási folyamatuk megtervezésében.  

A projekttagok a fejlesztő értékelést a következőképpen definiálták: A fejlesztő értékelés az a folyamat, melynek során a tanulás elemzésével a tanárok és a diákok meghatározzák, hogy a tanulási folyamatban hol tartanak, mik a céljaik, és mik a legmegfelelőbb módszerek ezek elérésére.

Grainne Mackenreid visszaidézte Norman Emerson korábbi gondolatát, mely szerint a program célja nem a felszíni kezelés, hanem a tanulói attitűd mélyreható, átfogó, hosszú távú befolyásolása. Előadásukban bemutatták a fejlesztő értékelés működését, melynek egyik fontos célkitűzése, hogy a diákok aktív, felelős, elkötelezett és önszabályozásra képes tanulókká váljanak. Ehhez a pedagógusoknak egyértelművé kell tenniük számukra, hogy mit, miért és hogyan fognak tanulni, illetve milyen kritériumok segítik őket sikerük felismerésében.

A projekttalálkozó kiemelt eseménye volt a Szellemi termékek (Intellectual outputs) bemutatása, melynek során az egyes tagországok beszámoltak arról, hogy hol tartanak a fejlesztésben. Az eseményen a meghívott „kritikus barátok”, Halász Gábor, az ELTE egyetemi tanára, az EKE–OFI tudományos tanácsadója, valamint Mészáros György, az ELTE docense és a diákönkormányzatok képviselői reflektáltak az elhangzottakra.

Halász Gábor, az EKE–OFI tudományos tanácsadója üdvözölendőnek tartotta a projekt által megfogalmazott célokat és azt, hogy a diákok hangja már a találkozó szintjén is hallhatóvá vált. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztő értékelés előtérbe helyezése egész Európában kulcskérdés, mindemellett felhívta a figyelmet annak fontosságára, hogy a projekt céljait és az általa használt fogalmakat (pl. a tanulók hangja, vagy épp maga az értékelés) a projekt résztvevői világosan meghatározzák, és a tanítás-tanulás kognitív folyamatai kerüljenek a Student Voice középpontjába a demokratikus állampolgárrá nevelés elvének ápolása mellett. A tanulói hangot továbbgondolva Halász Gábor azt vetette fel, hogy érdemes lenne a diákokat a tanárképzés folyamatába is bevonni, illetve hogy a projekt kifutása tanulságos lehet a felsőoktatás szempontjából is. Mészáros György, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének docense hozzátette, hogy a résztvevő iskolák esetében a szociokulturális háttér vizsgálata is közrejátszhatna, mivel például Magyarországon hátrányos helyzetű diákoknál volna különösen fontos, hogy demokratikus nevelésben részesüljenek. Ebben a jelen lévő diákok is egyet értettek: olyan módszerekre van szükség, mely minden diáknak szól, és melyeken keresztül minden diák meg tud szólalni.

Suzana Romšak (ZRSŠ Szlovénia) számolt be arról, hogyan sikerült tudatosabbá tenni a szlovén diákokat, hogyan tudták a tanulói hangot hallhatóvá tenni és ilyen módon a fejlesztő értékelést előtérbe helyezni a tanári munka során. Vári-Barcsa Melinda pedagógus látványos előadásban vázolta fel iskolája, a Gyermekek Háza működését, külön kiemelve azokat az értékeket, melyek megegyeznek a Student Voice projekt célkitűzéseivel (lásd személyiség-, és közösségfejlesztés, változatos értékelés módszerek stb.). Dr. Bodó Márton  (EKE-OFI tudományos munkatárs) egy további, a projekt szempontjából releváns példát mutatott be, mégpedig a közösségi szolgálatot, mely szintén a demokratikus nevelést, illetve az aktív tanulói részvételt helyezi előtérbe. Nicholas Morgan (Education Scotland) referált a formálódó skót kerettantervről, hogy az milyen módokon próbál korábbi következetlenségeken felülkerekedni: egyszerre szisztematikus lenni, és mégis teret adni a tanárok egyéni invencióinak. A reakciók pozitívak voltak, de többen arra is felhívták a figyelmet, hogy mindeközben a tanulók „jóllétéről” sem szabad megfeledkezni. Ada Holcar Brunauer (ZRSŠ) összefoglalta a kétnapos találkozó legfőbb eseményeit, valamint felsorolta a partnerországok teendőit a következő rendezvényig, mely 2017 októberében Hollandiában lesz. Megköszönte, hogy a jelen lévő diákok és a „kritikus barátok” az esemény folyamán hozzászólásaikkal és személyes beszámolóikkal is gazdagították az előadásokat, melynek köszönhetően egy érdemi, termékeny párbeszéd alakult ki a felek között.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.