3
máj
Hegedűs Mihály

KEKSE - Korszerű német tankönyvsorozat szakközépiskolásoknak és gimnazistáknak

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

A Kekse sorozatunkat elsősorban a németet mint 2. idegen nyelvet tanuló diákoknak ajánljuk. A sorozat három kötetének elvégzésével a tanulók kezdő szintről B1/B1+ szintre juthatnak el.

A sorozat 1. kötete, a Kekse 1 különösen javasolható a szakközépiskolai (korábban szakiskola) használatra, erre az iskolatípusra külön tankönyvi engedélyt kapott.

Melyek a sorozat fő jellemzői?

A sorozat koncepciójának egyik lényeges eleme, hogy hangsúlyosan figyelembe veszi a mai magyar diákok tanuláshoz való attitűdjét. Fontos szerepet szán a tanulói motiváció erősítésének és annak, hogy a tanuló minél előbb sikerélményhez jusson.

Ezért – különösen az 1. kötetben - szándékosan apró lépésekkel halad, a fejezetek rövidek, a feladatok között célzottan találhatók szép számmal könnyebb, egyszerűbb gyakorlatok.
A rövid fejezetek és apró lépések a tanulót a gyorsabb haladás, a „jé, már ezt is tudom” élményével ajándékozzák meg, ez a mai, pörgő világban élő diákok számára szinte alapigény.
A tananyag nem törekszik maximalizmusrra: a fő cél, hogy a tanuló megbízható tudást szerezzen a mindennapi, alapvető nyelvi helyzetek megoldására.

A learning by doing modern nyelvtanítási elméletnek megfelelően a nyelvtani elemek feldolgozása is fokozatosan és felfedeztető módon történik.

Fontos motivációs erővel bír a kerettörténet, ill. helyszín megválasztása: egy berlini lakóközösség több országból származó lakói természetes közeget teremtenek a német nyelvű kommunikációra és a mindennapi élethelyzetek nyelvi bemutatására. Az állandó szereplők problémái közel állnak a tanulókéhoz, a tanulók könnyen találhatnak apropót a megnyilatkozásra.

A szóbeliség fejlesztésén kívül fontos szerepet kap a hallásértés, mely nem korlátozódik a tankönyvre, hanem a munkafüzetben is találunk szép számmal a helyes kiejtést gyakoroltató feladatokat.

Az olvasásértés fejlesztése kezdetben rövid, egyszerű szövegeken keresztül történik, a szövegek összetettsége, nehézsége fokozatosan emelkedik. A szövegválasztásnál a szerzők törekedtek az érdekességre és az országismereti tudnivalók közvetítésére. (pl. Zu Besuch bei der Familie Habsburg in Sóskút, Weihnachten in anderen Ländern, Dirk Nowitzki  -Eine Sportkarriere)

A sorozat figyelembe veszi azt a tendenciát, hogy egyre többen az angol után, ill. az angol mellett kezdik el a németet.  Az angol és német közötti meglévő hasonlóságokra, ill. eltérésekre való utalás egyik fő célja az, hogy tudatos nyelvtanulóvá neveljük a tanulót, illetve igyekezzünk kihasználni az előzetes ismeretekből származó előnyöket.
A 3. kötet munkafüzetében minden fejezethez tartozik egy kifejezetten az érettségire hangoló feladatsor (Sind Sie schon reif für das Abitur?).

Milyen kiegészítő elemek tartoznak a tankönyvhöz?

A minden tankönyvhöz munkafüzet, audio-CD, tanári kézikönyv, feladatsorok, tanmenet tartozik, utóbbiak ingyenesen letölthetők a kiadó oldaláról.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.