28
jan
Sólyom-Nagy Fanni

KiVa – A finn iskolai bántalmazás elleni program

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

2016. január 28-án, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kutatási, Elemzési és Értékelési Igazgatóságának szakmai délutánján Fehérpataky Balázs, pedagógiai fejlesztő (OFI) mutatta be az iskolai bántalmazás megelőzésére és kezelésére kifejlesztett finn KiVa programot.

A program licenszjogát az OFI a TÁMOP 3.1.1 projekt keretein belül a közelmúltban vásárolta meg. A név kettős értelemben jelzi a program tartalmát: egyrészt finnül azt jelenti: „kedves, barátságos, kellemes”, másrészt a „Kiusaamista Vastaan” kifejezésből képzett mozaikszó, ami annyit tesz: bántalmazás ellen.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által – szintén a TÁMOP 3.1.1 projekt keretében – fejlesztett Iskolai Konfliktus Tudásközpont (ISKON) az iskolai erőszak és iskolai konfliktusok témájával kapcsolatos szakirodalmon kívül számos jó gyakorlatot és kutatási dokumentációt is tartalmaz. Ilyen a KiVa program adaptációjáról készült tanulmány is, amely részletesen foglalkozik a Christina Salmivalli és Elisa Poskiparta által kidolgozott KiVa program bemutatásával és hatékonyságával.

A KiVa 2009 és 2013 között terjedt el széles körben Finnországban, és ma már a finn iskolák 90%-a alkalmazza a prevenciós és intervenciós KiVa-programot. Célja, hogy ne csak a nyilvánosságra kerülő bántalmazási eseteket kezelje, hanem olyan csoportnormát alakítson ki, amelyben a bántalmazás elfogadhatatlan a közösség számára. Ennek egyik fontos eszköze, hogy az egész iskolát bevonja, tehát nem csak a diákok, hanem az iskola teljes személyzete részt vesz benne. Az osztályokban a tanárok havi egy alkalommal KiVa-foglalkozásokat tartanak, amelyek során a gyerekek interaktív formában, szituációs feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a biztonságos iskolai környezettel, valamint a bántalmazás elleni fellépés eszközeivel. Az iskolában kialakított 3-4 fős KiVa-team feladata pedig a felmerülő esetek kezelése.

A program egyik előnye, hogy a pedagógusok kompakt, könnyen használható anyagot kapnak kézhez, előre kidolgozott óratervekkel, amelyekkel a KiVa-órára való felkészülés, illetve az ezzel járó adminisztráció, a háttérmunka is minimálisra csökken. A KiVa ezen kívül két számítógépes játékot is kínál a diákoknak, melyek segítségével a KiVa-foglalkozásokon tanultakat ismételhetik át és mélyíthetik el játékos formában. A programban résztvevő diákok évente két kérdőívet töltenek ki (év elején és év végén), így az iskola vezetősége képet kaphat az iskolában előforduló bántalmazási esetek gyakoriságáról. A program sikerességét ezen kívül számos kutatási eredmény és hatástanulmány is megerősíti. (http://www.kivaprogram.net/is-kiva-effective)

A program adaptációját követően, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a jövőben pilot program keretében teszteli a KiVa magyarországi bevezetését.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.