20
már
Hegedűs Mihály

A komplex természettudomány tantárgyhoz kapcsolódó digitális tananyagfejlesztő pályázat eredménye

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Megvannak a győztesek, mindenkinek köszönjük a színvonalas pályázatokat!

Örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a szakgimnáziumok 9. évfolyamán tanított komplex természettudomány tantárgy jelenség-alapú feldolgozásához kapcsolódó digitális tananyag-fejlesztési pályázatra sok értékes és érdekes pályázat érkezett.

A bírálók a határidőre beérkezett 81 pályamű közül huszonkilencet tartottak továbbgondolásra és továbbfejlesztésre alkalmasnak. E munkák szerzői lehetőséget és támogatást kapnak javaslatuk részletes kidolgozására. Az elkészülő anyagokat az OFI a nyár folyamán nyilvánosságra hozza, ezzel is segítve a természettudományt tanító kollégák munkáját. A részletek egyeztetése érdekében a nyertes pályamunkák szerzőivel az OFI munkatársai hamarosan felveszik a kapcsolatot.

Minden pályázónak köszönjük a részvételt. Bízunk abban, hogy a pályaművek elkészítésével valamennyien gazdagodtak. Minden kollégának eredményes munkát kívánnak a pályázat szervezői és a bíráló bizottság tagjai. 

A nyertes pályázatok, pályázók:

 

Név

Téma

Bodó Jánosné

Égés-hő

Cihat Annamária

Előrejelzések, az éghajlatváltozás problémái

Dr. Egri Károly

Az élőlények mozgásképessége. Mozgás a levegőben és a víz alatt (élőlények, gépek); Sportmozgások, sportágak

Életközösségek hálózatai - különféle szerveződési szintű hálózatok az élővilágban

Dr. Kis Péterné

Közlekedés

Filep Doina Otilia

Vizes környezetünk

A mozgás az anyag alapvető tulajdonsága. A természetben szinte minden folyamatosan mozgásban van.

Az ember és a természet, a környezet kapcsolata. Az emberi tevékenység felelőssége.

Fükéné Walter Mária

Csillag-világ

Kapitány János Sándor

Egészséges táplálkozás

Kocsisné Jenei Erika

„ Légy okos szakács!”- avagy kémia folyamatok a konyhában

Kovács Mária

Kimerülő és megújuló energiaforrások

Nagyné Dóka Nóra

Kimerülő és megújuló energiaforrások előfordulása, jellemzői, valamint kinyerésük és környezeti hatásaik

Egyéni energiafogyasztás és igény a háztartásokban, a takarékosság lehetőségei

Városi és vidéki életmód - a városok növekedése, a városi életmód környezetterhelése;a település külső környezete (agglomeráció)

Némethné Dr. Katona Judit

Víz a földi élet alapja (A témához két külső helyszínű projektnap programja társul: vízminőség mutatók -vízparton szennyvíztiszt

Víz a légkörben - üvegházhatás

Ökológiai lábnyom

Oláhné Nádasdi Zsuzsanna

A Föld légköre - időjárás elemi, időjárási jelenségek

A Föld felszínalakító erői: a folyók munkavégző képessége

A Föld felszínalakító erői A magma áramlása és a kőzetlemezek mozgásai

Samay László

A szárazföldek felszíni és felszín alatti vizei. Hidrogeográfiai gyakorlat.

Sápi Anikó

Jövőképek

Ételeink

Bolygónk, a Föld

Mozgásban

Egészségünk

Szeghy Ferenc

Az energia mozgásban tart

Zajáczné Kovács Margit

Helyünk az univerzumban

 

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.