1
júl
Ludas Viktor

Korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon konferencia

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Az OFI „Korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon” címmel tartott konferenciát 2015. június 4-én Budapesten.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben (OFI) működő Eurydice Nemzeti Iroda, az európai Eurydice hálózat magyar résztvevője korai iskolaelhagyás témában szervezett konferenciát – a hálózat újonnan megjelent kiadványának (Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe) megvitatása és a legújabb magyar intézkedések és projektek megismerése céljából. A szakmai eseményen egy brüsszeli vendégelőadó, a tanulmány egyik társszerzője ismertette a kötet legfontosabb tanulságait. Ezt követően magyarországi szakemberek mutatták be a korai iskolaelhagyást, lemorzsolódást megelőző, kezelő lépéseket, amelyek megvitatására a délutáni szekcióüléseken és kerekasztal megbeszélésen nyílt lehetőség.

A résztvevőket Dr. Fehérvári Anikó, az OFI központvezetője és Dr. Benda József főigazgatói tanácsadó köszöntötte. Előadásaikban említették a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégiát és a Köznevelés-fejlesztési stratégiát, amelyek közvetlen és közvetett céljai között szerepel a korai iskolaelhagyás csökkentése. A végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia cselekvési terve jelenleg kidolgozás alatt áll, a hozzá kapcsolódó korai jelzőrendszer kialakítása is elkezdődött.

Marie-Pascale Balcon, az Eurydice hálózat brüsszeli központjának elemzője ismertette a 37 európai országot magában foglaló hálózatot és a Tackling Early Leaving from Education and Training című kiadványt, amely az alábbi fő témákat járja körül:

  • A korai iskolaelhagyás meghatározása és mérése
  • A korai iskolaelhagyás okai
  • A korai iskolaelhagyás elleni stratégiák, szakpolitikák, intézkedések
  • Tanügyigazgatás és szektorközi együttműködés  
  • A továbbtanulási és pályatanácsadás szerepe
  • Korai iskolaelhagyás a szakképzésben

 

Tomasz Gábor, az OFI tudományos munkatársa mutatta be az OFI 2015 júniusától elérhető EDUMAP nevű új térképes fejlesztését, amely az iskolai lemorzsolódással kapcsolatos oktatásstatisztikai adatok vizuális megjelenítésével (térképek, grafikonok) teszi közérthetővé ezen adatokat az érdeklődők széles köre számára.

A konferencia második felében három szekcióban tárgyalták a korai iskolaelhagyást csökkentő projekteket, jó gyakorlatokat.

A „Korai jelzőrendszer és szektorközi együttműködés” című szekcióban Szegedi Eszter, a Tempus Közalapítvány CroCoos projektjének projektvezetője tartott előadást a projektről, amely 2014 és 2016 között zajlik, Magyarország, Szlovénia, Szerbia, Hollandia és Dánia részvételével. A projektben a nemzetközi jó gyakorlatok elemzésére alapozva kidolgoznak egy korai jelzőrendszert, amely lehetővé teszi a lemorzsolódással veszélyeztetett fiatalok időben történő felismerését. E jelzőrendszert három ország (Magyarország, Szlovénia és Szerbia) 15 iskolájában tesztelik, következtetéseket vonnak le, szakpolitikai ajánlásokat tesznek.

„A korai iskolaelhagyást megelőző beavatkozások – nemzetközi példák” című szekcióban Tomasz Gábor és Kurucz Orsolya kutatók Litvánia, Portugália, Dánia, Hollandia jó gyakorlatait emelték ki. Hangsúlyozták, hogy az intézkedések közül leginkább a megelőzés, az egyéni szintű statisztikák gyűjtése (nyomonkövetés) és a pályaorientáció bizonyul legeredményesebbnek.

Az Ifjúsági Garancia és a pályaorientáció szerepét bemutató szekcióban Temesszentandrási Judit és Kustán Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságának munkatársai tartottak előadásokat. Az Ifjúsági Garancia rendszer minden 16 és 24 év közötti kedvezményezett fiatal számára az NFSZ-nél mint egyetlen belépési ponton történő regisztrációt követő hat – majd később négy – hónapon belül valamilyen lehetőséget (álláslehetőséget, vállalkozóvá válási támogatást, munkatapasztalat-szerzést, gyakornoki vagy gyakorlati helyet, köz- vagy felsőoktatási rendszerbe történő visszavezetést illetve szakképzést) biztosít munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében.  A pályaorientációval foglalkozó előadás bemutatta a pályaorientáció célját: olyan folyamat, amely az önismereten, pályaismereten, munkaerőpiaci ismereteken alapulva segítséget ad a megfelelő pálya, szakmai kiválasztásában; továbbá eszközrendszerét. A tanulókat segíteni kell, hogy megismerjék képességeiket, készségeiknek és érdeklődésüknek megfelelő döntéseket hozzanak. Ebben a tekintetben a pályaorientáció egy prevenciós eszköz.

A konferenciát záró kerekasztal-beszélgetésen Lannert Judit, a T-TUDOK szakértője vezetésével a résztvevők olyan kérdésekre keresték a válaszokat, mint például, hogy kellő súllyal szerepel-e az EU-s és magyar szakpolitikai dokumentumokban a kisgyermekkori nevelés mint fontos megelőző eszköz; milyen javaslataik vannak a szektorközi együttműködésre; milyen indikátorokat kapcsolnának egy egységes nyilvántartási kódhoz; milyen intézkedéseket vezetnének be legsürgősebben. 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.