4
ápr
Ludas Viktor

Nemzeti Tehetség Program - megjelent döntési listák

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

Megjelentek a döntési listák a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett 2013. évi pályázati kiírásokhoz kapcsolódóan.

 

Pályázat címe

Kód

Elérhetőség

Támogatni kell pályázati úton a kisiskolák (kisiskolai összefogással megvalósuló) tehetségazonosító és gondozó programjainak kidolgozását és megvalósítását.

NTP-KKT-A-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program326/

 

Támogatni kell pályázati úton a 6 és 8 évfolyamos középiskolák tehetséggondozó programjainak kidolgozását és megvalósítását.

NTP-KKT-B-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program327/

 

Támogatni kell pályázati úton a tehetséges tanulók/fiatalok számára a 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok kidolgozását és megvalósítását.

NTP-EFP-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program332/

 

Támogatni kell pályázati úton a matematikai, a természettudományos (kémiai, fizikai, biológiai stb.) és a műszaki, informatikai kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítését a köznevelési intézményekben.

NTP-MTI-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program333/

 

Támogatni kell pályázati úton a magyar kulturális örökség, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok kidolgozását és megvalósítását.

NTP-MKÖ-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program334/

 

Támogatni kell pályázati úton az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai, kollégiumi, valamint a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó műhelyeket.

NTP-TM-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program335/

 

Támogatni kell pályázati úton a kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények tehetségsegítő programjainak kidolgozását és ennek megvalósítását.

NTP-AMI-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program328/

 

Támogatni kell pályázati úton a hagyományokkal rendelkező és az új általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók számára meghirdetett, országos, felmenő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi és művészeti versenyek megrendezését, továbbá hazai tanulók/fiatalok és csapatok részvételét nemzetközi versenyeken.

NTP-TV-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program336/

 

Támogatni kell pályázati úton a felsőoktatási intézményekben és karaikon működő, az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyeket.

NTP-TDK-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program329/

 

Támogatni kell pályázati úton az Oktatási Hivatal által bejegyzett minősített szakkollégiumokat.

NTP-SZKOLL-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program338/

 

Támogatni kell pályázati úton a tehetséges középiskolások felsőoktatási intézménybe történő bekerülését megelőző és követő bekapcsolódását a felsőoktatási tehetséggondozásba (Tehetségútlevél Program).

NTP-TÚP-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program330/

 

Támogatni kell pályázati úton mind a roma, mind a szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósítását. Segíteni kell a roma és más nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek és Tehetségpontok, tehetségsegítő tanácsok együttműködésében kialakított programokat és azok megvalósítását. Támogatni kell a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók mentori tevékenységének segítését pedagógus-továbbképzésekkel.

NTP-RTP-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program341/

 

Támogatni kell pályázati úton a fogyatékkal élő fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósulását, tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférését és a fogyatékkal élő fiatalokat fejlesztő szakemberek tehetségsegítővé válását.

NTP-FTP-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program343/

 

Támogatni kell pályázati úton a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok intézményi és integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Továbbá támogatni kell ezen fiatalokkal foglalkozó szakemberek tehetségsegítővé válását.

NTP-HTP-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program344/

 

Támogatni kell pályázati úton a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények szervezését, tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenését.

NTP-ITR-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program348/

 

Támogatni kell pályázati úton a tehetségsegítő tanácsok működését.

NTP-TTM-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program350/

 

Támogatni kell pályázati úton a magyar kulturális örökség, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok kidolgozását és megvalósítását.

NTP-MKÖ-M-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program321/

 

Támogatni kell pályázati úton a tehetségek kiválasztását segítő diáksport versenyek megrendezését.

NTP-SV-M-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program337/

 

Támogatni kell pályázati úton a tehetséges középiskolások felsőoktatási intézménybe történő bekerülését megelőző és követő bekapcsolódását a felsőoktatási tehetséggondozásba (Tehetségútlevél Program).

NTP-TÚP-M-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program339/

 

Támogatni kell pályázati úton a határon túli tudományos diákköri műhelyeket és rendezvényeiket.

NTP-HTDK-M-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program322/

Támogatni kell pályázati úton a nagy hagyományú felsőoktatási tehetséggondozó konferenciákat, a felsőoktatásban megrendezésre kerülő versenyeket.

NTP-FTK-M-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program340/

 

Támogatni kell pályázati úton mind a roma, mind a szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósítását. Segíteni kell a roma és más nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek és Tehetségpontok, tehetségsegítő tanácsok együttműködésében kialakított programokat és azok megvalósítását. Támogatni kell a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók mentori tevékenységének segítését pedagógus-továbbképzésekkel.

NTP-RTP-M-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program342/

 

Támogatni kell pályázati úton a hátrányos helyzetű térségekben és településeken élő tehetséges fiatalok tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Támogatni kell a tehetséggondozás területi eloszlásának kiegyensúlyozását célzó programokat.

NTP-HHTP-M-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program345/

 

Támogatni kell pályázati úton a tehetségeket közvetlenül segítő szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését.

NTP-OKD-M-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program346/

 

Támogatni kell az OKTV és más versenyeken, valamint nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredményt elérő tanulók tanárainak elismerését.

NTP-VD-M-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program347/

 

Támogatni kell pályázati úton a kiemelkedően tehetséges fiatalokat erkölcsileg és anyagilag (ösztöndíj, külföldi tanulmányút, mesterkurzus, konferencián való részvétel, tehetségek bemutatkozásának segítése /kiállítás, publikáció/, a tehetség kibontakoztatását szolgáló tárgyi eszközök beszerzése stb.).

NTP-KTF-M-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program331/

 

Támogatni kell a Nemzeti Tehetség Program, valamint a legkiválóbb tehetséggondozó személyek, programok, közösségek és az esélyegyenlőséget célzó tehetséggondozó programok bemutatását, kulturális, sport, képzőművészeti rendezvényeken médiában.

NTP-TBP-M-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program349/

 

Pályázati úton támogatni kell a tehetséggondozás területén a felsőoktatásban részt vevő hallgatók bevonásával végzett kutatómunkát, az eredmények társadalmi hasznosulását.

NTP-FTH-M-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program351/

 

Támogatni kell pályázati úton a hazai és határon túli tehetségsegítő hálózat együttműködését szervező Nemzeti Tehetségpont működését.

NTP-NT-M-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program352/

 

Támogatni kell pályázati úton, a határon túli Tehetségpontokban működő tehetségsegítő műhelyeket.

NTP-HTP-M-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program324/

Támogatni kell pályázati úton a hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló tehetséggondozó programokat, tehetséggondozó műhelyeket és a hozzájuk kapcsolódó szaktáborokat, versenyeket.

NTP-HTE-M-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program323/

Támogatni kell pályázati úton a határon túli tehetségsegítő tanácsok működését.

NTP-HTT-M-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program325/

Támogatni kell a határon túli magyar középiskolás tanulókat az Ady Endre ösztöndíjjal.

NTP-ADY-M-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program320/

Támogatni kell a sikeres magyar tehetségsegítő programok és megoldások idegen nyelveken való folyamatos megjelenítését és megismertetését mind az EU-ban, mind más országokban. A tehetségsegítés jó példáinak EU-adaptálásra való előkészítését, EU Tehetségnapok, tehetségsegítő EU együttműködés kezdeményezését. Támogatni kell a Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit szolgáló nemzetközi tapasztalatcserét. A támogatásnak összhangban kell lennie a tehetségsegítés egyéb forrásaival, kiemelten az EU-s forrásokkal.

NTP-EU-M-13

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/nemzeti_tehetseg_program353/

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.