16
feb
Hugyecz Enikő

Oktatás-nevelés a digitális korban

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

2014 októberében rendezett konferenciát és kerekasztal-beszélgetést a Magyar Nyelvstratégiai Intézet és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága a Tanárok Világnapja 20 évfordulójához kapcsolódóan. A konferencián elhangzott előadásokból most kötetet adtak közre.

A Polgári nevelés – digitális oktatás (Nyelv és módszer) címet viselő kötet nyolc tanulmányt tartalmaz. A kötet köszöntőjét Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke írta, melyben kifejti a pedagógiai munka értékességét és rávilágít arra a tényre, hogy a tanárok befektetést jelentenek az ország jövőjébe. Bencze Lóránt, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet elnöke bevezetőjében pillanatképeken keresztül hívja fel arra a figyelmet, hogy a 21. században nagymértékben átalakult a világ: digitális eszközök hada vesz körbe minket, erre pedig reflektálnia kell az oktatásnak is.

A kötetben nyolc tanulmány olvasható a digitális oktatás kihívásairól és lehetőségeiről. Havass Miklós informatikus, a Magyar Mérnök Akadémia tagja arra mutat rá, hogy új pedagógiára van szükség, az információáramlás gyorsasága és mennyisége miatt a pedagógiai módszereknek is változniuk kell.

Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója az újgenerációs tankönyvekkel és a Nemzeti Köznevelési Portál terveivel ismertet meg. Mint írja: a 21. század első felébe bekövetkezett társadalmi változások kihívás elé állították az oktatási rendszereket. „A tudásközpontú társadalomban alapvetően megváltozott a tudás szerepe, értelmezése és létrehozásának módja.” Erre reflektálva kezdte meg az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a tankönyvek új generációjának kidolgozását és a Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztését.

Czunyiné Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár írásában rávilágít arra, hogy az elmúlt esztendőkben a köznevelési rendszer a polgári  értékközvetítő, tudásalapú oktatást helyezte a középpontba, melyben hangsúlyos feladat mind a diákok, mind a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése. Az intézményi struktúra átalakítása által pedig megvalósíthatóbbá vált az a cél, miszerint a kultúra, a tudás és a nyelv minden tanulóhoz egyenlő módon jusson el, és garantálja az oktatás esélyteremtő funkcióját.

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár főigazgató-helyettese, Kokas Károly a hazai internetarchiválás hiányának oktatásra tett hatásait foglalja össze. Külföldi példákon keresztül mutat rá arra, hogy az internetarchiválás lehetővé tenné az oktatási anyagok fejlesztését és integrálását. Továbbá ismerteti a készülő Magyar Internet Archívum tervezetét is.

Az anyanyelv és a digitális világ kapcsolatából kiindulva vet fel érdekes kérdéseket a jelennel, jövővel és az oktatás szerepével kapcsolatban Mihályi Endre matematika, rajz, művészettörténet szakos középiskolai tanár, közgazdász.

Sályiné Pásztor Judit egyetemi adjunktus (PPKE) az anyanyelvi nevelés és a pedagógusképzés összefüggéseire mutat rá. Felhívja a figyelmet arra, hogy az anyanyelvi nevelés nem korlátozódik, és nem korlátozódhat a nyelvtan- és irodalomórákra, hanem minden tantárgyban hangsúlyosabb szerepet kellene kapnia a szövegalkotásnak és szövegértésnek.

Prószéky Gábor kutatási és innovációs dékánhelyettes (PPKE) az információ szó jelentését járja körbe tanulmányában. Elemzésében rámutat arra, hogy napjainkban nagyon sok olyan adattömeg vesz körül minket, amelyek igazából nem hordoznak részünkre információt (persze másoknak lehet az információ, ami nekünk nem az). Az internet széleskörű terjedése és hozzáférhetősége még inkább növeli az adatmennyiséget.

A kötet utolsó írásában Z. Karvalics László kanditátus (SZTE) Digitális kultúra és pedagógia címmel az információs írástudások típusait foglalja össze.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.