1
feb
Sólyom-Nagy Fanni

Student Voice projekttalálkozó Dublinban

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

A második Student Voice – the Bridge to Learning nemzetközi projekttalálkozóra Dublinban került sor január 18-19-én az öt európai partnerintézmény képviselőinek részvételével (NCCA Írország, Education of Scotland Skócia, ZRSS Szlovénia, SLO Hollandia, EKE-OFI Magyarország).

A találkozó célja a Student Voice témához kapcsolódó kutatási eredmények megismerése, a módszertani eszköztár megteremtéséhez jó gyakorlatok bemutatása, az értékelés folyamatának előkészítése nemzeti és nemzetközi szinten, valamint a további lépések megvitatása volt.

A találkozó kiemelten fontos programja, Paula Flynn, a Trinity College oktatójának a Nothing about us without us/Semmit rólunk nélkülünk című előadása volt, amely a tanulói részvételt, a sikeres demokratikus állampolgárságra nevelést vizsgáló nemzetközi kutatás eredményeiről számolt be. Az elméleti tájékoztatás után a dublini St. Joseph Gimnázium Student Voice csoportja bemutatta, hogyan vesznek részt az iskolájukban a tanulók az iskolai élet megszervezésében (beleértve a tanulási folyamatokat is). A csoport sajátos jellemzője, hogy nem képviseleti testület, hanem „minta” (sample), nem megválasztják őket, mint általában a diákönkormányzatokat, hanem a tanulóközösségből bárki önként csatlakozhat a csoporthoz, és a legfiatalabbaktól a legidősebbekig egy közösségben együttműködve reflektálnak az iskolai tevékenységekre, hatásuk van a tanulói jól-létre, a tanulási folyamatokra, a helyi tantervre, a pedagógiai programra.

A találkozó másik fontos eleme a „kritikus barátokkal” (Karen Mc Cauley, Ombudsman for Childrens’ Office, Aoife Ni Shuilleabhain and Jane Hayes Nally, Irish Second Level Students’ Union, Paula Flynn, Trinity College, Dublin) folytatott beszélgetés volt a projekt célkitűzéseiről, eddigi történésekről. Kákonyi Lucia, a projekt magyarországi szakmai vezetője röviden bemutatta a magyar oktatási rendszer struktúráját, a tartalmi szabályozók rendszerét, és a magyar oktatási struktúra perspektívájából megvilágította a tanulói részvétel, a demokratikus állampolgárságra nevelés hazai gyakorlatát és lehetséges további folyamatát, hangsúlyozva az iskolai szintű megközelítés fontosságát.

John Moriarty (NCCA) a digitális dokumentáció minimális eszközhasználattal történő, lehetséges módozatait mutatta be, majd Sólyom-Nagy Fanni megismertette az összegyűlteket a projekt disszeminációját segítő honlap fejlesztésének jelenlegi fázisával.

Annette Koopmans, Jeroen Bron és Annette van der Laan (SLO Hollandia) vezetésével az értékelés folyamatát vitatták meg a partnerek, amelynek központi kérdése a Student Voice projekt értékelési modelljének a megalkotása volt.

A kétnapos találkozó zárásaként a 2017. május 17-18-án Budapesten, az EKE-OFI szervezésében tartandó projekttalálkozó programtervét és tematikáját állították össze.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.