16
már
Hegedűs Mihály

Student Voice workshop a partneriskolák részére

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

A találkozó témája: A tanulók hangja projekt és a tanulóközpontú nevelés.

Az Erasmus + Student Voice- Bridge to learning projekt hazai partneriskoláinak (Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnázium, Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kaesz Gyula Faipari Szakgimnázium és Szakközépiskola) első műhelyfoglalkozása 2017. március 7-én került megrendezésre az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (EKE-OFI) épületében. A találkozó témája A tanulók hangja és a tanulóközpontú nevelés volt.

Kákonyi Lucia, a Student Voice projekt magyarországi koordinátora áttekintette a projekt céljait és feladatait, kiemelve a közeljövőben várható eseményeket, egyéb fejleményeket és a projektmegvalósítás menetét.

A tanárok szabad asszociációk mentén értelmezték, hogy mit jelent számukra a tanuláshoz (illetve a diákokhoz) vezető híd. Beszéltek a tanulói hang négy aspektusáról, a tanulói bevonás szintjeiről és módjairól, melyeket fokozatosan beépíthetnek saját tanóráikba, pedagógiai gyakorlatukba.

A műhelyfoglalkozás folytatásaként a résztvevők a pedagógiai paradigmaváltáshoz kapcsolódó feladatban vettek részt. A visszajelzések alapján a feladatot azért tartották inspiratívnak, mert megmutatta, hogyan lehet a tanárközpontú megközelítést tanulóközpontúvá tenni. Közösen határozták meg a tanulási folyamat fejlesztési céljait, illetve szándékait, valamint a sikerkritériumokat is. A még további csoportosítást, a fejlesztési irányok pontosítását segítette elő a Bloom taxonómia, amely a tudást hat, egymásra épülő, egymással hierarchikus viszonyban álló szinten rendezi el. Bloom szerint gondolkodásunkat egyre bonyolultabb szintekre lehet osztani az egyszerű tények előhívásától (legalsóbb szint) az értékelés jelentette folyamatokig (legmagasabb szint). Bloom taxonómiája nem egyszerűen csak egy besorolásra alkalmas rendszer, hanem segítségével a különféle gondolati folyamatok hierarchikusan is elrendezhetők. Ebben a hierarchiában mindegyik szint sikeressége attól függ, hogy a tanuló képes-e az alsóbb szinteken teljesíteni. Például, ha egy diák a tudást alkalmazni szeretné (3. szint), akkor ehhez szüksége van a megfelelő információkra (1. szint) és ezen információk megértésére (2. szint). 

A tanárok arra is lehetőséget kaptak, hogy megosszanak egy-egy jó gyakorlatot: olyan eseteket, amikor eredményesen meg tudták valósítani az előre eltervezett sikerkritériumokat. Tapasztalataikat és felmerülő gondolataikat kötetlen beszélgetés keretében oszthatták meg egymással. A projekt következő találkozójának témája a tanulók értékelése lesz.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.