18
már
Hegedűs Mihály

Térképek és képek a történelem világából

Nemrég került forgalomba és már rendelhető az új Képes Történelmi Atlasz (10-16 éveseknek). A teljes tankönyv megtalálható a Nemzeti Köznevelési Portálon is, digitálisan mindenkinek ingyenesen hozzáférhető. Cikkünkben azt járjuk körül, milyen újdonságokat hozhat ez a kiadvány a történelemoktatásba.

Könnyű használat

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet egyik legfrissebb kiadványát a kezünkben tartva azonnal feltűnik a térképeken használt képanyag kiváló minősége és szokatlanul nagy mennyisége. A képek egyre fontosabb szerepet töltenek be, főleg a huszonegyedik századi tanulók életében, a képi kommunikáció, ábrázolások sokszínűsége és kornak megfelelő módja nagy részben hozzájárul a taneszköz használhatóságához. Szinte elég csak rátekintenünk egy-egy térképre és a legfontosabb információk máris képként rögzülhetnek a memóriánkba. A szerkesztők azt a megoldást választották, hogy a térképek közé kerülő kép-szalag helyett a térképekre helyezték el a képeket, illusztrációkat. Ezzel a térképek mérete megnőtt, ami különösen azért jótékony hatású, mert a kiadvány szélessége nem a korábban megszokott szélesebb atlaszméret, hanem az A/4-es papírlapéval megegyező.

Az atlasz 72 oldalas, rendelkezik helynévmutatóval, valamint képes időrendi táblákkal, melyeken egy időszalagot követve kapcsolhatók kontextusba, helyezhetők egymáshoz képest relációba a történelmi személyek és események, ismerhetők fel a történelmi párhuzamok és egyidejűségek. Az egyetemes és magyar történelmi térképek egyes esetektől eltekintve oldalpárokat alkotnak a kiadványban, a kistérképek pedig koronként ábrázolják az adott időszak néhány fontos eseményét, jelenségét.  


 
Az atlaszban nem csak a különböző történelmi korokban zajló háborúk és történelmi események kaptak helyet, de az adott kor öltözködési szokásairól, kultúrájáról, szellemi eredményeiről, neves személyeiről, építészetéről is képet kaphatunk. A tanulók minden térképoldalon láthatják, hogy éppen melyik történelmi korban járnak. Az őskort 3 (ebből 1 a Kárpát-medencéhez köthető), az ókort 20 (2 a Kárpát-medencéhez köthető), a középkort 21 (ebből 14 magyar témájú), a kora újkort 17 (ebből 9 magyar témájú), az újkort 24 (ebből 13 magyar témájú), a jelenkort 52 (ebből 22 magyar témájú) térkép dolgozza fel. 


 
A térképeken alkalmazott jelzések, piktogramok, színezések egyértelműek, szemléletesek és jelentésüket térképenként jelmagyarázat közli. A térképeken földrajzi fokhálózat is megkönnyíti a tájékozódást, s a tanulók használhatják helynévmutatót, amely félkövér szedéssel emeli ki a tantervben szereplő helyneveket, piros betűs szedéssel a magyar történelemhez és a Kárpát-medencéhez tartozó helyneveket, kék betűs szedéssel a folyók, tavak, tengerek nevét. A történelmi korokat minden térképes oldalon színezés és időszalag jelzi. Az atlasz elsősorban az Újgenerációs általános iskolai történelemtankönyvekhez és az Olvasmányos történelem sorozat tankönyveihez készült, de használható bármelyik általános iskolai tankönyv-sorozathoz és a szakközépiskolai társadalomismeret-tankönyvekhez is.
 
Digitális kiterjesztés

Az atlasz teljes terjedelmében megtalálható az okosportálon is. Nagy segítséget jelenthet az oktatásban, hogy a tankönyv térképei kivetíthetők és nagyíthatók, így például nem kell a tanárnak több fizikai térképet cipelnie az órára, amit ráadásul csak egy méretben nézhetnek meg a diákok. A kivetített térkép a papíralapú térképpel együtt új tanulási élményt adhat, sőt, azon kívül, hogy a térképek letölthetők (tabletre, okostelefonra, digitális táblához való használatra), a tanév kezdésre görgethetők lesznek, és alkalmazkodnak majd a használt digitális eszköz kijelzőjének a méretéhez. A legtöbb térkép olyan funkcióval is rendelkezni fog a digitális változatban, hogy rétegenként (layer) változtatható lesz, éppen mit jelenítsen meg a térkép. Lesz arra lehetőség tehát, hogy az áttekinthetőség kedvéért, először például csak a városokat, azután a csaták helyeit, azután az útvonalakat, azután a képeket jelenítsük meg. 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.