31
jan
Indri Dániel

Tájékoztató a pedagógiai intézetek éves munkatervének benyújtásáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 19.§ (4) bekezdése alapján az Nkt. 19.§ (2) bekezdésében felsorolt pedagógiai szakmai szolgáltatások az oktatásért felelős miniszter szakmai irányítása mellett láthatók el. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatban 2013. január 1-jével hatályba lépett a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet (továbbiakban Rendelet). A Rendelet 19.§-a alapján a pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó pedagógiai intézetnek – fenntartótól függetlenül – az Nkt. 19. § (2) bekezdésében meghatározott, pedagógiai-szakmai szolgáltatások teljes körét el kell látnia. A Rendelet 23. §-ának (1) bekezdése alapján a pedagógiai intézetek 2013. január utolsó munkanapjáig készítik el éves munkatervüket és azt megküldik az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban OFI) részére február 15-ig. Adategyeztetés céljából az OFI február elején külön levélben is megkeresi a pedagógiai szakmai szolgáltatás nyújtására jogosult intézményeket.

A munkaterv tartalmazza a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. § (2) bekezdésében foglalt pedagógiai-szakmai szolgáltatások megvalósítását. A pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos munkatervi feladatoknak meg kell felelni a Rendeletben foglaltaknak is.

A 2013. évre vonatkozóan a munkatervek jóváhagyása csak akkor történhet meg, amennyiben a beküldött munkaterv teljes körűen tartalmazza a vonatkozó jogszabályok által előírt pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, azok tervezett, az Nkt.-val és a hatályos ágazati jogszabályokkal összefüggő éves megvalósítását, továbbá rendelkezik a teljesítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

A munkaterv benyújtásának módja:

- elektronikus úton: pedszolg@ofi.hu

valamint

- postai úton (aláírással, bélyegzővel ellátva):

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

1363 Budapest

Pf. 49.

(A borítékon kérjük feltüntetni: „pedagógiai intézet munkaterve”)

 

További tájékoztatás kérhető: pedszolg@ofi.hu

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.