grepalya | 2012. ápr. 14.

A középiskolai munka mutatói, 1991–2009 adatbázisok, MKM / OM / OKM – Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ (OKI KK) / Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kutatási, Kutatásszervezési és Elemzési Központ (OFI KKEK)

Téma: a felsőoktatási felvételi eredményesség (felvételi arányok, felvételi írásbeli dolgozatok átlageredményei, felvételizők nyelvtudása), az országos tanulmányi (OKTV), szakmai (OSZTV) és kb. 70 országos versenyen elért helyezések alapján a középiskolai munka eredményessége. Településtípusok, megyék, nagyvárosok, iskolafenntartók, iskolatípusok szerinti iskolasorrendek.

Adatfelvétel időpontja: évente.

Minta: teljes körű.

Módszer: az Országos Felvételi Iroda, illetve az Educatio Nonprofit Kft. adatbázisa alapján a középiskolák utolsó éveseinek felvételi adatai.

Akkreditált iskolaadminisztrációs rendszerek bevezetési tapasztalatainak adatbázisa, 2010, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1. – Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet

Téma: Az Adminisztrációs és információs rendszerek használatának feltárása a közoktatási intézményekben című, 7.4.2. számú elemi projekt kutatási adatbázisa; iskolai adminisztrációs rendszerek bevezetésének és használatának jellemzői.

Adatfelvétel időpontja: 2010. tavasz.

Minta: területi és fenntartói megoszlást figyelembe vevő, az IKT szempontjából jobban ellátott általános és középiskolák reprezentatív mintája (kivéve községi iskolákat); elemszám: 155 feladatellátási hely.

Megkérdezettek köre: iskolavezetők, rendszergazdák, iskolatitkárok.

Módszer: online kérdőíves adatfelvétel.

A munkaerő-felmérés idősorai, 1992–2010, KSH

Téma: gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság és munkanélküliség vizsgálata a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) fogalmait felhasználva.

Adatfelvétel időpontja: 1992 óta negyedévente.

Minta: többlépcsős, rétegzett minta, földrajzi egység, településméret, lakóövezet rétegképző ismérvekkel; negyedéveként 33 000 háztartás.

Megkérdezettek köre: magánháztartásokban élő 15–74 éves személyek.

Módszer: kérdőíves adatfelvétel.

A pedagógusok munka- és munkaidő-terhelése vizsgálat adatbázisa, 2009, Tárki-Tudok

Téma: pedagógusok munkaterhelése, feltáró jellegű kérdőíves vizsgálat.

Adatfelvétel időpontja: 2008 ősz.

Minta: a közoktatásban dolgozó magyar pedagógusokat intézménytípus, régió, településtípus szerint reprezentáló, többlépcsős, rétegzett minta; elemszám: 108 iskolában 3 285 pedagógus.

Megkérdezettek köre: közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok.

Módszer: kérdőíves vizsgálat.

Az együttnevelés iskolai gyakorlata kutatási adatbázis, 2010, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1. – PRIZMA Plusz Kft.

Téma: A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének modelljei című, 6.2.2. számú elemi projekt empirikus vizsgálatának adatbázisa; az integráció gyakorlati megvalósulása.

Adatfelvétel időpontja: 2010. tavasz.

Minta: az intézmény földrajzi elhelyezkedése és a fogyatékosság kategóriája szerint reprezentatív, nem szegregált oktatást folytató általános iskolák; elemszám: 200.

Megkérdezettek köre: intézményvezetők.

Módszer: online kérdőíves adatfelvétel.

Az óvodai nevelés országos alapprogramja és a helyi nevelési programok kutatás adatbázisa, OM – Psycho Star Bt.

Téma: tartalmi szabályozás, óvodai nevelés országos alapprogramjának (ONOA) elfogadottsága, javaslatok, változtatási igények; az ONOA hatása a helyi nevelési programokra és az óvodai nevelés gyakorlatára; a nevelési programok készítésének sajátosságai.

Adatfelvétel időpontja: 2008. január–február.

Minta: fenntartóra, megyére és (a kistelepüléseket leszámítva) településtípusra reprezentatív, önálló e-mail címmel rendelkező óvodák 46%-a; elemszám: 979.

Megkérdezettek köre: óvodavezetők.

Módszer: online kérdőív.

Bértarifa-felvételek adatbázisai, Állami Foglalkoztatási Szolgálat / Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (korábban Országos Munkaügyi Módszertani Központ) 2005–2009

Téma: gazdasági szervezetekben és költségvetési intézményekben alkalmazott bértarifák feltárása. A felmérés az OSAP része.

Adatfelvétel időpontja: évente, minden év májusában.

Minta: reprezentatív adatfelvétel ötfősnél nagyobb vállalkozások és nonprofit szervezetek esetén, költségvetési dolgozók (teljes körű).

Megkérdezettek köre: vállalkozások, nonprofit szervezetek, költségvetési intézmények.

Módszer: kérdőíves adatszolgáltatás.

Diplomás kutatás 2010 adatbázisa, Educatio Nonprofit Kft. – Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet – GFK Hungária Piackutató Intézet

Téma: pályakövetés, munkaerő-piaci helyzet, továbbképzés, nemzetközi mobilitás, egyenlőtlenségek.

Adatfelvétel időpontja: 2010.

Minta: nemre, képzési területre, intézményre reprezentatív súlyozott, országos minta; elemszám: 4 511 fő.

Megkérdezettek köre: a felsőoktatásban 2007-ben végzettek.

Módszer: kérdőíves vizsgálat.

Érettségi adatbázisok 2005–2010 – Oktatási Hivatal

Téma: az érettségi eredmények 17 vizsgatantárgyban, tanulónként.

Adatfelvétel időpontja: évenként az érettségi időszakok (tavasz, ősz).

Minta: teljes körű.

Megkérdezettek köre: érettségizők.

Módszer: vizsgaeredmények rögzítése.

Felsőoktatási jelentkezési és felvételi adatok (OFIK-adatbázis) 2001–2010, Educatio Nonprofit Kft.

Téma: felsőoktatási jelentkezések és felvétel adatai (intézmény, szak, képzési szint, tagozat); a középiskolai képzés típusa, nyelvvizsga és érettségi eredmények.

Adatfelvétel időpontja: 2001-től évente.

Minta: teljes körű.

Megkérdezettek köre: felsőoktatásba jelentkezett személyek.

Módszer: jelentkezési és felvételi adatok rögzítése.

FIR-STAT-adatbázisok (felsőoktatási statisztikák) 1990/91–2009/10

Téma: felsőoktatási adatgyűjtés.

Adatfelvétel időpontja: adott év októbere.

Minta: teljes körű.

Megkérdezettek köre: felsőoktatási intézmények.

Módszer: adatszolgáltatás.

Idegennyelv-tanulási utak kutatás adatbázisa, 2004, OKI KK

Téma: idegennyelv-tanulás az intézményes nevelésben és az iskolán kívül, nyelvválasztás, nyelvtanulási célok, motivációk.

Adatfelvétel időpontja: 2004. február.

Minta: teljes körű; elemszám: 99 311 fő (válaszadási arány: 79%).

Megkérdezettek köre: 9. évfolyamos tanulók a nappali képzésben.

Módszer: iskolában csoportosan kitöltött kérdőív.

Ifjúság 2000, 2004, 2008 vizsgálatok adatbázisai, GYISM – Nemzeti Ifjúságkutató Intézet (2000, 2004), Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (2008)

Téma: iskolázottság, munkaerő-piaci helyzet, lakásviszonyok, családi és egészségi állapot, sport, kultúra, értékek, vallási hovatartozás, politikai aktivitás.

Adatfelvétel időpontja: 2000, 2004, 2008.

Minta: területileg, nem és korcsoport szerint reprezentatív; elemszám: 8 000 fő/vizsgálat.

Megkérdezettek köre: a 15–29 éves korosztályba tartozó egyének.

Módszer: kérdőíves adatfelvétel.

Intézményi adatfelvétel 1996, 2001, 2005, 2009 adatbázisai, OKI KK – Marketing Centrum (1996), OKI KK – Szonda Ipsos (2001), OKI KK – Magyar Gallup Intézet (2005), OFI KKEK – Magyar Gallup Intézet (2009)

Téma: az intézményi szintű közoktatási folyamatok feltárása, változások követése.

Adatfelvétel időpontja: adott tanév 2. féléve (március-április).

Minta: országos, iskolatípusra és településtípusra reprezentatív iskolai minta; elemszám: alkalmanként 1000 iskola.

Megkérdezettek köre: iskolaigazgatók.

Módszer: kérdőíves adatfelvétel.

KIFIR-adatbázisok, 2000–2009, Oktatási Hivatal – Educatio Nonprofit Kft.

Téma: az általános iskolából továbbtanulók személyes és iskolai adatai, eredményei, családi háttere; a jelentkezés iránya (tagozat) és száma, a felvételt biztosító középfokú képzési hely; a jelentkezőknek a középiskolák általi minősítése: tagozatonként előzetesen felvett (2001), felvételre ajánlott és hányadik helyen, felvételre nem ajánlott, a felvételre ajánlottak rangsorolása, információ az első körben sehová sem felvettekről.

Adatfelvétel időpontja: évente, a középfokú továbbtanulásra jelentkezés időszakában.

Minta: teljes körű.

Megkérdezettek köre: az általános iskolából középfokra jelentkező tanulók.

Módszer: jelentkezési és felvételi adatok, információk rögzítése.

KIRSTAT-adatbázisok, 2000–2009, Oktatási Hivatal – Educatio Nonprofit Kft.

Téma: éves kötelező oktatásstatisztikai adatgyűjtés.

Adatfelvétel időpontja: adott év októbere.

Minta: teljes körű, magyar közoktatási intézmények.

Megkérdezettek köre: három megfigyelési szint: (1) intézmény (igazgatási szervezet, önálló, saját alapító okirattal); (2) feladatellátási hely (és az ellátott közoktatási feladat); (3) tanterv (program).

Módszer: adatszolgáltatás.

Kistérségi társulások közoktatási folyamatainak elemzése kutatás adatbázisa, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Téma: többcélú kistérségi társulási folyamatok feltárása (FKA-KT-21/2008 számú, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által támogatott kutatás).

Adatfelvétel időpontja: 2009. április–július.

Minta: többcélú kistérségi társulások munkaszervezetei, teljes körű.

Megkérdezettek köre: oktatási referensek.

Módszer: online kérdőív.

Kompetenciafejlesztő programcsomagok bevezetése és hatásai adatbázis, 2010, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1.

Téma: A TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt két elemi projektjének (6.3.1. Programfejlesztés és implementáció tapasztalatainak elemzése; 6.3.2. Az NFT1-ben kifejlesztett kompetencia-alapú programcsomagok bevezetésének hatásvizsgálata) keretében folyt kérdőíves kutatás adatbázisa; HEFOP 3.1.3 iskolák implementációval és alkalmazással kapcsolatos tapasztalatai igazgatók, pedagógusok, diákok körében; 3 kiemelt kompetenciaterület programcsomagjainak bevezetése, külső és belső támogatási formák, elégedettség, programcsomagok tanításának és tanulásának tapasztalatai, hatások, elégedettség, értékelések.

Adatfelvétel időpontja: 2010. április-május.

Minta: teljes körű HEFOP 3.1.3 iskolák.

Megkérdezettek köre: intézményvezetők, 3 kompetenciaterület pedagógusai, új programcsomagokat használó 6., 8., 9., 11. évfolyamos tanulók.

Módszer: kérdőíves adatfelvétel.

Középiskolai oktatásba belépők vizsgálatának adatbázisa, 1999–2009, OKI KK / OFI KKEK

Téma: a diákok lakóhelye és általános iskolájuk településnagysága, szüleik iskolázottsági, munkanélküliségi jellemzői, a tanulók szociális helyzete (pl. részesültek-e nevelési segélyben), a kibocsátó iskolák szakköri kínálata, az ezekben való részvétel, általános iskolai tanulmányi eredmények, az iskolai keretek közötti, illetve az azon kívüli nyelvtanulás időtartama.

Adatfelvétel időpontja: 1999-től évente.

Minta: teljes körű.

Megkérdezettek köre: érettségit adó középiskolák 9. évfolyamot elkezdő diákok.

Módszer: kérdőíves adatfelvétel.

KSH, stADAT adatbázis

A Központi Statisztikai Hivatal elektronikusan elérhető adatbázisa.

http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,592051&_dad=portal&_schema=PORTAL

Oktatásügyi közvélemény-kutatások adatbázisai, 1990 és 2009 között, OKI KK (1990) / OKI KK - SzocioReflex KFT (1995) / OKI KK / OFI KKEK – Marketing Centrum (1999) / Szonda Ipsos (2002) / Magyar Gallup Intézet (2005 és 2009)

Téma: az oktatással való elégedettség, aktuális oktatáspolitikai témákkal kapcsolatban alkotott vélemények; társadalmi-gazdasági, iskolázottsági és szülői státus szerinti különbségek.

Adatfelvétel időpontja: 1990, 1995, 1999, 2002, 2005, 2009.

Minta: országos, településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerint reprezentatív; elemszám: 1000 fő/vizsgálat.

Megkérdezettek köre: felnőtt lakosság.

Módszer: kérdőíves adatfelvétel.

Országos kompetenciamérések adatbázisai a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók körében,
2001, 2003, 2004 Sulinova Kht., 2006–2009 Oktatási Hivatal

Téma: a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának vizsgálata.

Adatfelvétel időpontja: adott év május hónapja.

Minta: teljes körű mérés.

Megkérdezettek köre: 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók.

Módszer: tesztfelvétel és háttérkérdőív.

Pedagógiai programok elemzésének adatbázisa, 2010, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1. – Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye

Téma: A Nemzeti alaptanterv implementációjának vizsgálata című, 7.1.7. számú elemi projekt empirikus kutatási adatbázisa; az iskolák pedagógiai programjainak elemzése: szabályozásnak való megfelelés; struktúra, tartalmak, jellemzők.

Adatfelvétel időpontja: 2009 ősz – 2010. tavasz.

Minta: Iskolatípusra és településtípusra reprezentatív intézményi minta; általános iskolák, 8 és 6 évfolyamos gimnáziumok; elemszám: 190 intézmény.

Megkérdezettek köre: – (elemzés tárgya: pedagógiai programdokumentumok).

Módszer: dokumentumelemzés szempontrendszer alapján, ezek strukturált rögzítése (SPSS).

Pedagógus 2010 vizsgálat adatbázisa, 2010, Tárki–Tudok

Téma: a pedagógusok munkaterhelésének átfogó vizsgálata.

Adatfelvétel időpontja: 2010. március.

Minta: intézménytípus, régió, településtípus szerint reprezentatív, többlépcsős, rétegzett minta; elemszám: 148 iskolában 2 783 tanító és tanár, valamint 100 óvodában 570 óvodapedagógus.

Megkérdezettek köre: a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok.

Módszer: Kéthetes időmérleg-naplózás és háttér-kérdőív.

Tanulói szintű idegen nyelvi eredményességi adatbázis, 2010,
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1.

Téma: Az Idegennyelv-oktatási programok összehasonlító vizsgálata című, 7.2.1. számú elemi projekt kutatási adatbázisa; 2004/05 és 2006/07-ben idegen nyelvből érettségi vizsgát tett tanulók érettségi adatai; az ezek közül a 2003/04-ben a Fókuszban a nyelvtanulás című, 9. évfolyamosok vizsgálatára irányuló kutatásban részt vevők adataival való összekapcsolás; ennek alapján tanulói szintű idegennyelv-tanulási eredményesség vizsgálata.

Adatfelvétel időpontja: – (kutatás időhorizontja: 2003–2007; 2003/04-es 9. évfolyamos adatok; 2004 és 2007 közötti érettségi adatok).

Minta: a 2004/05 és 2006/07 között idegen nyelvi érettségit tett tanulók közül a 2003/04-ben végzett vizsgálatban részt vevők; elemszám: 48 200 rekord.

Megkérdezettek köre: – (tanulói szintű érettségi és nyelvvizsga adatok gyűjtése, szűkítése).

Módszer: egy kohorsz követése, több forrásból történő adatgyűjtés alapján ezek strukturált rögzítése (excel).

Nemzetközi adatbázisok

Eurostat online adatbázis

Az Európai Unió statisztikai intézetének elektronikusan elérhető adatbázisai.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

Eurostat Structural Indicators

Az Európai Unió statisztikai intézetének elektronikusan elérhető adatbázisa a tagállamok és az unió meghatározó társadalmi-gazdasági helyzetéről.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/structural_indicators/indicators

Eurpoean Union Statistics on Income and Living Conditions (EU SILC)

Az Európai Unió tagállamaiban élők jövedelmi helyzetét és életkörülményeit tagállamonként és uniós szinten tartalmazó adatbázis.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc

PIRLS-felmérés 2006 adatbázisa, International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) és Boston College, magyarországi partner: Oktatási Hivatal

Téma: 9 és 10 évesek szövegértési képességének, illetve otthoni és az iskolai olvasás-tanulási szokásaiknak nemzetközi összehasonlító vizsgálata.

Adatfelvétel időpontja: 2006.

Minta: 40 ország 219 740 tanulója; Magyarország 4 068 fő, a 4. évfolyamos tanulók országosan reprezentatív mintája.

Megkérdezettek köre: 9–10 éves tanulók.

Módszer: tesztfelvétel, tanulói, tanári és igazgatói háttérkérdőívek.

http://timss.bc.edu

PISA 2000, 2003, 2006, 2009 adatbázisok, OECD

Téma: alkalmazásképes tudás mérése a szövegértés, a matematika, a természettudományos műveltség, 2009-ben az információs és kommunikációs technológiák területén. Nemzetközi összehasonlító vizsgálat.

Adatfelvétel időpontja: 2000, 2003, 2006, 2009.

Minta: nemzetközi szinten 32-65 ország 15-16 éves népességre reprezentatív minta; elemszám: 8 000 fő. Magyarországon a középfokú programtípusok és régió szerint reprezentatív, 150 iskola.

Megkérdezettek köre: 15 éves (közép- vagy általános iskolás) tanulók.

Módszer: tesztfelvétel, tanulói és igazgatói háttérkérdőívek.

http://www.pisa.oecd.org/pages/0,3417,en_32252351_32236130_1_1_1_1_1,00.html

Teaching and Learning International Survey – TALIS nemzetközi tanárkutatás adatbázisai, OECD

Téma: a pedagógiai munka értékelései, a tanárok továbbképzésének, szakmai fejlődésének jellemzői, a tanároknak az iskolával mint munkahellyel, illetve a tanítással kapcsolatos attitűdjei; az iskolavezetés jellemzői.

Adatfelvétel időpontja: 2008 tavasz (északi félteke), 2008 ősz (déli félteke).

Minta: oktatási intézményekre és ott ISCED 2 szinten (is) tanító pedagógusok, régió, intézménytípus és intézmény mérete szerint országonként reprezentatív (aránytartó), országok szerint nem aránytartó, több lépcsős rétegzett mintája. Elemszám: 23 ország, országonként 200 iskola, iskolánként 20-20 tanár.

Megkérdezettek köre: pedagógus adatbázis: ISCED 2 szinten tanító osztálytermi pedagógusok; intézményvezetői adatbázis: ISCED 2 szinten is tanító oktatási intézmények vezetői.

Módszer: kérdőíves adatfelvétel.

TIMSS-felmérés 2007 adatbázisa, International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), és Boston College, magyarországi partner: Oktatási Hivatal

Téma: a 4. és 8. évfolyamon tanuló diákok matematika és természettudományi ismereteit vizsgáló nemzetközi összehasonlító vizsgálatsorozat, amely ezzel összefüggésben képet ad az iskolai és otthoni tanítási-tanulási szokásokról.

Adatfelvétel időpontja: 2007.

Minta: 4. évfolyam: 38 ország 183 150 tanulója, Magyarország: országosan reprezentatív minta, 4 048 tanuló. 8. évfolyam: 52 ország 241 613 tanulója, Magyarország: országosan reprezentatív minta, 4 111 tanuló.

Megkérdezettek köre: 4. és 8. évfolyamos tanulók.

Módszer: tesztfelvétel, tanulói, tanári és igazgatói háttérkérdőívek.

http://timss.bc.edu

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.