Kutatási, Elemzési és Értékelési Központ Publikációs jegyzéke - 2013

 

Bander Katalin

Kötetben megjelent tanulmány, fejezet

Berács József – Bander Katalin – Hubert József – Nagy Gábor (2013): Összegző tanulmány és piackutatás a magyar felsőoktatás versenyképességéről, pozíciójáról a felsőoktatási mezőnyben. TÁMOP 4.2.4/B/1-11/1-2012-0001 kutatási zárótanulmány, Tempus Közalapítvány (megjelenés alatt)

Bander Katalin (2013): A felsőoktatási egyenlőtlenségek új típusai – Nemzetközi hallgatói mobilitás. In: Veroszta Zsuzsanna – Nagy Péter Tibor: Hrubos 70 tanulmánykötet. Budapest (megjelenés alatt)

Recenzió

Bander Katalin (2013): A bekerüléstől a munkaerő-piaci beválásig – Átalakuló egyenlőtlenségek a felsőoktatásban. Recenzió az alábbi kötethez: Gaële Goastellec (ed.) (2010): Understanding Inequalities in, through and by Higher Education, Vol. 21. of the series „Global Perspectives on Higher Education”, Sense Publishers, Rotterdam/Boston/Taipei, 156 p. (megjelenés alatt)

Konferencia előadások

Bander Katalin (2013): A társadalmi szelekció új színterei a felsőoktatásban – Nemzetközi hallgatói mobilitás. Oktatásszociológiai konferencia, Budapest, 2013. május 2.

Bander Katalin – Gyökös Eleonóra – Szemerszki Marianna (2013): Az eredményesség dimenziói elméleti és gyakorlati megközelítésben. Országos Neveléstudományi Konferencia Eger, 2013. november 7-9.

 

Berényi Eszter

Szerkesztett kötet

Berényi Eszter- Neumann Eszter- Erőss Gábor (2013): Tudás és Politika. A közpolitika-alkotás gyakorlata. Budapest, L’Harmattan.

Kötetben megjelent tanulmány, fejezet

Berényi Eszter (2013): Az autonómia kormányzása. A magyar közoktatás-politika hangsúlyváltásai és az Országos Kompetenciamérés. In Berényi Eszter- Erőss Gábor- Neumann Eszter (szerk): Tudás és Politika. A közpolitika-alkotás gyakorlata. Budapest, L’Harmattan, 2013

Bajomi Iván – Berényi Eszter : Une expérience hongroise visant à gouverner par les nombres – genèse et évolution du Système National de Mesure des Compétences (Egy magyar kísérlet a számokkal történő kormányzásra – az Országos Kompetenciamérés rendszerének létrejötte és fejlődése). In: Christian Maroy (szerk.):L’école à l’épreuve de la performance. Les politiques de régulation par les résultats,  de Boeck, Brüsszel, 2013, 71-87 .o., francia nyelven

 

Derényi András

Konferencia előadások

Derényi András: Tanulási eredmény – új fogalom, új szemlélet. „Magyar Képesítési Keretrendszer a közoktatás szemszögéből” TÁMOP-3.1.8., Budapest, 2013. május 10.

Derényi András (2013) New approaches in higher education. Challenges to methodology raised by Qualifications Frameworks . „Challenges of higher education methodology” -  international conference and conversation of experts. Fachhochschule Nordwestschweiz Pädagogische Hochschule and Kodolányi János Főiskola, Budapest, 2013. június 6-7.

Derényi András (2013) A Magyar Képesítési Keretrendszer lehetséges előnyei. Konferencia a Magyar Képesítési Keretrendszerről. Oktatási Hivatal – NKP, Budapest, 2013. június 27.

Derényi András (2013) Deliberatív kutatás mint fejlesztési és tanulási eszköz a felsőoktatásban. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013. november 7.

Kéziratok

Derényi András: New approaches in higher education. Challenges to methodology raised by Qualifications Frameworks (Fachhochschule Nordwestschweiz Pädagogische Hochschule konferenciakötete – megjelenés alatt)

Derényi András (2013) Tanulási eredmények, képesítések, elismerések. Áttekintő tanulmány. Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése TÁMOP-4.1.3 projekt 2. ütem (kézirat)

Derényi András (2013) Mobilitási tudástár és elemzői adattár szakmai specifikációja, működése, fenntarthatósága, továbbfejlesztése. Campus Hungary program,  TÁMOP 4.2.4.B/1-11/1-2012-0001, Balassi Intézet (kézirat)

Derényi András (2013) A magyar felsőoktatási képesítések besorolásának folyamata és módszertana. Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése TÁMOP-4.1.3 projekt 2. ütem (kézirat)

Derényi András (2013) A magyar felsőoktatási képesítések Európai Felsőoktatási Térség Képesítési Keretrendszerével való kompatibilitásának kritériumai. Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése TÁMOP-4.1.3 projekt 2. ütem. (kézirat)

Bókay Antal – Derényi András – Temesi József (2013) Quality improvement in higher education through the implementation of the ECTS. Background note. Campus Hungary program, TÁMOP 4.2.4.B/1 és B/2. Tempus Közalapítvány (kézirat)

 

Ercsei Kálmán

Kötetben megjelent tanulmány, fejezet

Ercsei Kálmán - Kiss Zita - Plugor Réka - Szabó Júlia - Veres Valér (2013): Obiceiuri de petrecere ale timpului liber ale tinerilor participanţi la Festivalul Peninsula din Tg. Mureș (A marosvásárhelyi Félsziget Fesztivál fiatal résztvevőinek szabadidős tevékenységi szokásai). In: Sabina-Adina Luca (coord.): Tineri, identitate si consum cultural (Ifjúság, identitás és kulturális fogyasztás). Institutul European, Iaşi. (megjelenés alatt)

Folyóiratcikk

Ercsei K. – Nikitscher P. (2013): Az érettségi eredmények mint az iskolai eredményesség lehetséges indikátorai. Educatio No.4.  573-579 pp.

Konferencia előadások

Ercsei Kálmán – Nikitscher Péter (2013): Tanulók közötti konfliktusok típusai. A konfliktushelyzetekre adott válaszreakciók és azok megítélése. „Iskola a társadalmi térben és időben IV.” Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola tudományos konferencia Pécs, 2013. április 16-17.

Sági, Matild – Ercsei, Kálmán (2013): Choosing Initial Teacher Education in Hungary. Hungarian Conference on Educational Research – HuCER, Debrecen, 13-14 June 2013.

Ercsei Kálmán (2013): Jelentkezők, felvettek és vizsgázók a számok tükrében. Alkalmassági vizsga a tanárképzésben műhelykonferencia, OFI, 2013. október 16.

Ercsei Kálmán – Imre Anna (2013): Tanulási környezetek és tanulási utak. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013. november 7-9.

Ercsei Kálmán – Nikitscher Péter (2013): Középiskolai eredményesség – mit mutatnak az érettségi eredmények? Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013. november 7-9.

 

Fehérvári Anikó

Kötetben megjelent tanulmány, fejezet

Fehérvári Anikó (2013): Szelekció a szakképzésben. 95-110 pp. In. Andl Helga– Molnár-Kovács Zsófia (szerk.) Iskola a társadalmi térben és időben Pécsi Tudományegyetem, Pécs 

Anikó Fehérvári (2013): Romani students and learning pathways. in: Forray R. Katalin - Cserti Csapó Tibor (2013) (szerk.): Education and research of Roma in the countries of Central an Eastern Europe, Pécs.

Felsőfokú szakképzés - az ismeretlenségből a süllyesztőbe (2013) In. Veroszta Zsuzsa – Nagy Péter Tibor: Hrubos 70 tanulmánykötet. Budapest (megjelenés alatt)

Fehérvári Anikó (2013): A tanári felvételi alkalmassági vizsgák nemzetközi tapasztalatai In: Kónyáné Tóth Mária – Molnár Csaba (szerk.): Nevelés-Oktatás határon innen és túl XV. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Debrecen. 442-447pp.

Folyóiratcikk

Anikó Fehérvári (2013): The Change of the Paths of Learning, Hungarian Educational Research Journal, Volume 3, Issue 2

Anikó Fehérvári (2013): Romani Students in Vocational Education and Training, Hungarian Educational Research Journal, Volume 4, Issue 2

Szabó Zoltán András – Fehérvári Anikó (2013): A közoktatás fenntartói és finanszírozási változásai a jogszabályok tükrében (2010–2013). Új Pedagógiai Szemle 2013/9-10. sz. 51-73pp.

Fehérvári Anikó (2013): Szakmunkások rekrutációja. Educatio No. 4.  516-528 pp.

Konferencia előadások

Fehérvári Anikó (2013): KIR – a kutatás szemszögéből. Sulinet konferencia. TÁMOP 3.1.1., TÁMOP 3.1.5. Nyitókonferencia, Budapest, 2013. február 27.

Fehérvári Anikó (2013): Hatásvizsgálatok az oktatáskutatásban. „Iskola a társadalmi térben és időben IV.” Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola tudományos konferencia Pécs, 2013. április 16-17.

Fehérvári Anikó (2013): Felsőfokú szakképzés - az ismeretlenségből a süllyesztőbe. Oktatásszociológiai konferencia, Budapest, 2013. május 2.

Fehérvári Anikó (2013): Roma fiatalok a szakképzésben. II. Romológiai konferencia Pécs, 2013. május 10-11.

Fehérvári Anikó (2013): A felsőfokú szakképzés hallgatói. HUCER 2013, Debrecen, 2013. június 13-14.

Fehérvári Anikó (2013): Nemzetközi tapasztalatok a tanári alkalmassági vizsga területén. Sulinet konferencia. Hajdúszoboszló, 2013. október. 8.

Fehérvári Anikó (2013): Szakmunkások rekrutációja. Országos Neveléstudományi Konferencia Eger, 2013. november 7-9.

Fehérvári Anikó – Szabó Zoltán András (2013): Iskolafenntartás és eredményesség problematikája egy dunántúli kistérségben. Országos Neveléstudományi Konferencia Eger, 2013. november 7-9.

Fehérvári Anikó (2013): Oktatási esélyegyenlőségek a hazai kutatások tükrében. Romológiai konferencia Pécs, 2013. november 26.

 

Györgyi Zoltán

Kötetben megjelent tanulmány, fejezet

Birinyi Márk – Györgyi Zoltán – Szőcs Andor: A szakmai képzés regionális vetületei. In: Andl Helga – Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Iskola a társadalmi térben és időben. 2011-12. II. kötet.  Pécsi Tudományegyetem, „Oktatás és Társadalom”Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs. 2013. ISSN: 2062-1558

Györgyi Zoltán: Tanulói utak a felsőoktatásban. In: Andl Helga – Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Nyitottság és elkötelezettség. PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs 2013.

Konferencia előadások

Zoltán Györgyi – Zsuzsanna Márkus – Andor Szőcs (2013): Recruitment of teacher training in Hungary. HUCER 2013, Debrecen, 2013. június 13-14.

Györgyi Zoltán – Szőcs Andor – Birinyi Márk (2013): Eltérő gazdasági helyzetű, kisvárosi kistérségek szak- és felnőttképzése. HUCER 2013, Debrecen, 2013. június 13-14.

Zoltán Györgyi (2013): Students In Teacher Training In Hungary. New Challenges in Education, Ružomberok, 2013. szeptember 9.

Engler Ágnes – Györgyi Zoltán (2013): Tervek és valóság. Diplomások a felnőttképzésben. ONK 2013, Eger, 2013. november 7-9.

Györgyi Zoltán (2013): Tanulás a munkáért – munka a tanulásért. ONK 2013, Eger, 2013. november 7-9.

 

Híves Tamás

Kötetben megjelent tanulmány, fejezet

Híves Tamás (2013) Az adatgyűjtés és elemzés In. Varga Aranka (szerk.) Esélyegyenlőség a mai Magyarországon. Pécsi Tudományegyetem BTK NTI. pp. 195-210.

Híves Tamás – Varga Aranka (2013) A gyermekvédelem és iskolázottság területi aspektusai. In. Andl Helga– Molnár-Kovács Zsófia (szerk.) Iskola a társadalmi térben és időben Pécsi Tudományegyetem, 74-85 pp. Pécs.

Folyóiratcikk

Forray R. Katalin – Hives Tamás (2013): Az iskolázottság térszerkezete, 2011. In.: Iskolázottság. Education 2013/4 Budapest, megjelenés alatt

Konferencia előadások

Forray R. Katalin – Híves Tamás: A társadalmi aktivitások területi jellemzői. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia Eger, 2013. november 6–9.

Híves Tamás - Kozma Tamás: Folytatódik-e az expanzió? XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia Eger, 2013. november 6–9.

Híves Tamás: Felsőoktatási expanzió helyzete a 21. század első évtizedében. „HuCER 2013” konferencia 2013. június 13-14 MTA DAB Székház, Debrecen

Híves Tamás: Cigány/roma népesség a 2011-es népszámlálás alapján. II. Romológus konferencia 2013. május 10-11.  Pécsi Tudományegyetem BTK, Pécs.

Híves Tamás: Felsőoktatás a társadalmi térben. „Iskola a társadalmi térben és időben IV.”tudományos konferencia Pécs, 2013. április 16-17.

Imre Anna – Híves Tamás: Beiskolázás, nyelvoktatás. az alap- és középfokú oktatás közti átmenet. „Iskola a társadalmi térben és időben IV.”tudományos konferencia Pécs, 2013. április 16-17.

Híves Tamás: A felsőoktatási térbeli szerkezet. A 2013-as Mandulavirágzási Tudományos Napok. A felsőoktatás területi dimenziói, avagy oktatásföldrajzi vizsgálatok a hazai és a nemzetközi térben, Pécs, 2013. február 27.

Híves Tamás: Alternatív adatforrások az Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz. TÜRR KKI esélyegyenlőségi mentor és mentorasszisztens képzés. Budapest, 2013. január 31.

Híves Tamás: Helyi Esélyegyenlőségi Program Statisztikai adatok tükrében TÜRR KKI esélyegyenlőségi mentor és mentorasszisztens képzés. Budapest, 2013. január 30.

 

Imre Anna

Folyóiratcikk

Anna Imre – Tímea Ceglédi - Gabriella Kállai -  Georgina Kasza (2013) Non-subject teaching in years 5 and 6: legislative changes and institutional implementation routes in: HERJ 2013/1.

Konferencia előadások

Imre Anna – Híves Tamás: Iskolaválasztás, nyelvoktatás és az alap- és középfokú oktatás közti átmenet. „Iskola a társadalmi térben és időben IV.”tudományos konferencia Pécs, 2013. április 16-17. 

Imre Anna- Ercsei Kálmán: Tanulási környezetek és tanulási utak. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013. november 7.

Imre Anna: Korai iskolaelhagyást csökkentő politikák. Eger, 2013. november 8.

 

Kállai Gabriella

Kötetben megjelent tanulmány, fejezet

Kállai Gabriella (2013): Az osztatlan tanárképzésre jelentkezők alkalmassági vizsgájának első tapasztalatai, In: Kónyáné Tóth Mária – Molnár Csaba(szerk.): Nevelés-Oktatás határon innen és túl XV. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. Debrecen. pp.427-441

Folyóiratcikk

Kállai Gabriella: Romológia kurzusok a felsőoktatásban. Társadalmi együttélés 4. http://www.tarsadalmiegyutteles.hu/id-68-tarsadalmi_egyutteles_2012_4_szam_kallai.html

Czeglédi, T.- Imre, A.- Kállai, G.- Kasza, G: Non-subject teaching in years 5 and 6: legislative changes and institutional implementation routes HERJ 2013/1 http://herj.lib.unideb.hu/?oldal=aktualisszam&folyoirat_szam=1/2013

Kállai Gabriella (2013): Felnőttek az iskolapadban, in: Új Pedagógiai Szemle 2013/3-4. szám, pp61-73.

Konferencia előadások

Kállai Gabriella (2013): Alternatív vitarendezés az iskolában, „Iskola a társadalmi térben és időben IV.” konferencia, Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola tudományos konferencia Pécs, 2013. április 16-17.

Kállai Gabriella (2013): Diákönkormányzatok a szakképző iskolákban, HUCER konferencia, Debrecen, 2013. 06. 13.

Kállai Gabriella (2013): Az osztatlan tanárképzésre jelentkezők alkalmassági vizsgájának 2013. évi tapasztalatairól szóló gyorsjelentés szakmai nap, OFI, 2013. október 8.

Kállai Gabriella (2013): Az osztatlan tanárképzésre jelentkezők alkalmassági vizsgájának első tapasztalatai. Sulinet konferencia. Hajdúszoboszló, 2013. október. 9.

Kállai Gabriella (2013): Az osztatlan tanárképzésre jelentkezők alkalmassági vizsgájának 2013. évi tapasztalatairól szóló gyorsjelentés bemutatása, Alkalmassági vizsga a tanárképzésben műhelykonferencia, OFI, 2013. október 16.

Kállai Gabriella-Pálvölgyi Krisztián (2013): A tanári alkalmassági vizsga intézményi tapasztalatai, Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013. november 7-9.

Kállai Gabriella (2013): A szociális szakmák szerepe a korai iskolaelhagyás csökkentésében, Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013. november 7-9.

Kállai Gabriella (2013): Korábbi fejlesztések, programok hatásainak vizsgálata és értékelése, Romológiai konferencia Pécs, 2013. november 26.

Kézirat

Kállai Gabriella-Simon Mária (szerk.) (2013): Megméretés Gyorsjelentés az osztatlan tanárképzésre jelentkezők alkalmassági vizsgájának 2013. évi tapasztalatairól (kézirat)

Imre Anna – Kállai Gabriella (2013): Az osztatlan tanárképzésre jelentkezők alkalmassági vizsgájának intézményi tapasztalatai az interjúk tükrében, in: Megméretés Gyorsjelentés az osztatlan tanárképzésre jelentkezők alkalmassági vizsgájának 2013. évi tapasztalatairól (kézirat)

 

Kurucz Orsolya Ágnes

Kötetben megjelent tanulmány, fejezet

Török Balázs – Kurucz Orsolya (2013): Agressziós ügyek: médiumok az iskolában, iskola a médiumokban. In: Benedek András, Tóth Péter (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2012.: A munka és nevelés világa. Budapest. 289-304pp.

Folyóiratcikk

Kurucz Orsolya (2013): Hiányszakmát tanuló végző szakiskolások. Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban. Új Pedagógiai Szemle 2013/1-2. sz. 46-58pp.

Kurucz Orsolya Ágnes (2013): Nemzeti szakképzési rendszerek az uniós irányelvek tükrében. Új Pedagógiai Szemle 2013/11-12. sz. 17-28pp.

Recenzió

Kurucz Orsolya Ágnes (2013): Az egyetem jövője, avagy a jövő egyeteme - Barnett, R. (ed): The Future University: Ideas and Possibilities. Routledge, New York, 2012. (megjelenés alatt)

Konferencia előadások

Török Balázs – Kurucz Orsolya Ágnes (2013): „Social networking” és iskolai agresszió. V. Oktatás-informatikai Konferencia, Budapest. 2013.február.8-9.

Kurucz Orsolya (2013): Alkalmassági vizsgák a tanító- és óvóképzők gyakorlatában. Alkalmassági vizsga a tanárképzésben műhelykonferencia, OFI, 2013. október 16.

Török Balázs – Kurucz Orsolya (2013): Az intézményes szocializáció eredményessége. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013. november 7-9.

 

Nikitscher Péter

Folyóiratcikk:

Ercsei K. – Nikitscher P. (2013): Az érettségi eredmények mint az iskolai eredményesség lehetséges indikátorai. Educatio. 2013 No. 4. 573-579. pp.

Kutatási jelentések és műhelytanulmányok:

Sági Matild – Nikitscher Péter (2013): Mit tapasztaltak a vizsgabizottságok? Vélemények, javaslatok egy online kérdőíves felmérés alapján. In: Kállai Gabriella-Simon Mária (szerk.): Megméretés Gyorsjelentés az osztatlan tanárképzésre jelentkezők alkalmassági vizsgájának 2013. évi tapasztalatairól 35-52. pp. (kézirat).

Konferencia előadás:

Nikitscher Péter – Ercsei Kálmán (2013): Tanulók közötti konfliktusok típusai. A konfliktushelyzetekre adott válaszreakciók és azok megítélése. „Iskola a társadalmi térben és időben IV.” Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola tudományos konferencia Pécs, 2013. április 16-17.

Nikitscher Péter (2013): A pedagógus-továbbképzési rendszer átalakuló jogi és intézményi környezete. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2013. november 7-9.

Nikitscher Péter – Ercsei Kálmán (2013): Középiskolai eredményesség – mit mutatnak az érettségi eredmények? XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013. november 7-9.

 

Sági Matild

Kötetben megjelent tanulmány, fejezet:

Sági Matild: Pályakezdő diplomások munkába állási stratégiái. In: Garai Orsolya és Veroszta Zsuzsa (szerk.): Frissdiplomások 2011. Educatio Kft, Budapest, 2013. pp. 111–141.

Sági, Matild: Labour market entry strategies of graduates. In: Garai Orsolya és Veroszta Zsuzsa (eds): Hungarian Graduates 2011. Educatio Kft, Budapest, 2013. pp. 111–141.

Sági Matild – Ercsei Kálmán: Who is willing to be a teacher? Causal factors of choosing teacher education at bachelors (könyv fejezet, megjelenés alatt)

Széll Krisztián – Sági Matild: A tanári munka jellemzőinek hatása a tanulói eredményességre (könyv fejezet, megjelenés alatt)

Kutatási jelentések és műhelytanulmányok:

Sági Matild – Nikitscher Péter: Mit tapasztaltak a vizsgabizottságok? Vélemények, javaslatok egy online kérdőíves felmérés alapján. In: Kállai Gabriella-Simon Mária (szerk.): Megméretés Gyorsjelentés az osztatlan tanárképzésre jelentkezők alkalmassági vizsgájának 2013. évi tapasztalatairól  35-52. old. (kézirat)

Konferencia előadások:

Sági Matild:  Oktatási fejlesztések hatásainak vizsgálata. Előadás az EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon. Budapest, 2014. január 16.

Sági Matild: A bizottsági tagok tanári alkalmassági vizsgával kapcsolatos tapasztalatai és javaslatai. Előadás az „Alkalmassági vizsga a tanárképzésben” c. műhelykonferencián. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2013. október 16.

Sági Matild: A tanári alkalmassági vizsga tapasztalatai az intézményi adatok tükrében.  Előadás az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kutatási, Elemzési és Értékelési Központ „Az osztatlan tanárképzésre jelentkezők alkalmassági vizsgájának 2013. évi tapasztalatairól szóló gyorsjelentés megvitatása” című szakmai napon. Budapest, 2013. október 8.

Sági, Matild – Ercsei, Kálmán: Choosing Initial Teacher Education in Hungary. Hungarian Conference on Educational Research - HuCER 2013. 13-14 June 2013,  Debrecen, Hungary

Sági Matild – Széll Krisztián: Hatásvizsgálatok alkalmazhatósága a szakpolitikai fejlesztésekben. Előadás a HERA és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal közös workshopján. Budapest,  2013. június 6.

Sági Matild: Pályakezdő diplomások munkába állási stratégiái. Frissdiplomások 2011 kötetbemutató. Educatio Nonprofit Kft. Budapest, 2013. március 7.

Sági Matild: A tanárképzéssel kapcsolatos fejlesztések és kutatások a TÁMOP keretében. Tanárképzők Szövetsége Tanárképzők Akadémiája V. Budapesti Corvinus Egyetem 2013. január 25.

 

Szabó Zoltán András

Szerkesztett kötet

Hegedűs Judit, Németh András és Szabó Zoltán András (2013, szerk.): Pedagógiai historiográfa. Új elméleti megközelítések, metodológiai eljárások. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Lénárd Sándor, Ágoston Csilla és Szabó Zoltán András (2013, szerk.): Hármashatár 4. Törésvonalak. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Lénárd Sándor, Ágoston Csilla és Szabó Zoltán András (2013, szerk.): Hármashatár 5. Irányvonalak. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Kötetben megjelent tanulmány, fejezet

Szabó Zoltán András (2013): Az 1924. évi középiskolai törvény parlamenti vitájának diskurzuselemzése – kutatási részeredmények. In: Baska Gabriella, Hegedűs Judit és Nóbik Attila (szerk.): A neveléstörténet változó arcai. A múlt értékei, a jelen kihívásai és a jövő. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 52-68. pp.

Folyóiratcikk

Szabó Zoltán András – Fehérvári Anikó (2013): A közoktatás fenntartói és finanszírozási változásai a jogszabályok tükrében (2010–2013). Új Pedagógiai Szemle, 2013/9-10. sz. 51-73.

Szabó Zoltán András: Az oktatásirányítás és -finanszírozás területi jellegzetességei a Dunaújvárosi tankerületben. Educatio. (megjelenés alatt)

Recenzió

Szabó Zoltán András: Egy történelmi zárójel – svédektől svédeknek. [Guy Neave, Kjell Blückert és Thorsten Nybom (2006, szerk.): The European Research University. An Historical Parenthesis? Palgrave Macmillan, New York.] (megjelenés alatt)

Szabó Zoltán András: Évtizedes jóslatok a harmadik világ guruiról. [Altbach, Philip G. (ed., 2003): The Decline of the Guru: The Academic Profession in Developing and Middle-Income Countries. Palgrave Macmillan, New York.] (megjelenés alatt)

Konferencia előadások

Fehérvári Anikó – Szabó Zoltán András (2013): Iskolafenntartás és eredményesség problematikája egy dunántúli kistérségben. Országos Neveléstudományi Konferencia Eger, 2013. november 7-9.

Zoltán András Szabó: Differentiation Or Uniformization? A Debate About The Structural Reform Of The Hungarian Secondary School System (1924). A Szegedi Akadémiai Bizottság nemzetközi workshopja, Szeged, 2013. március 8.

Szabó Zoltán András: Az 1924. évi középiskolai reform – Döntéshozatali mechanizmusok és jogalkotás. Új elméleti megközelítések, módszertani sokszínűség a pedagógiatörténetben, Budapest, 2013. november 30.

Zoltán András Szabó: Behind the text – a novel way of analyzing educational discourses.

Előadás a Humboldt Egyetem IV. számú Bölcsészettudományi Karán a research colloqium keretében, Berlin, 2013. december 10.

 

Széll Krisztián

Kötetben megjelent tanulmány, fejezet

Széll Krisztián – Fehérvári Anikó: Hatásvizsgálatok az oktatáskutatásban (megjelenés alatt)

Széll Krisztián – Sági Matild: A tanári munka jellemzőinek hatása a tanulói eredményességre (megjelenés alatt)

Folyóiratcikk

Széll Krisztián: A tanári alkalmassági vizsga intézményi gyakorlatai, (ön)reflexiók. Iskolakultúra, 24. évf. 1. szám, 2014. pp. 117-126.

Krisztián Széll: Factors Determining Student Achievement. Hungarian Educational Research Journal, 2013. Vol.3(3).

Széll Krisztián: A pedagógusmunka minőségét meghatározó tényezőkről. Educatio, 22. évf. 2. szám, 2013. pp. 245-251

Kézirat

Széll Krisztián: Oktatás(politika)i programok hatásvizsgálata [belső használatra szánt munkaanyag]

Konferencia előadások

Széll Krisztián – Fehérvári Anikó: Hatásvizsgálatok az oktatáskutatásban. Iskola a társadalmi térben és időben IV.” Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola tudományos konferencia Pécs, 2013. április 16-17.

Széll Krisztián Sági Matild: Hatásvizsgálatok alkalmazhatósága a szakpolitikai fejlesztésekben. NMH-HERA szakmai együttműködés, Budapest, 2013. június 6.

Széll Krisztián: A pedagógus munka jellemzői az alacsonyabb társadalmi, gazdasági státuszú iskolákban. HUCER 2013, Debrecen, 2013. június 13-14.

Széll Krisztián – Sági Matild: A tanárok tanítással kapcsolatos beállítódásai és a tanulói eredményesség. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2013. november 8.

 

Szemerszki Marianna

Kötetben megjelent tanulmány, fejezet

Szemerszki Marianna (2013): Tanulási utak és képzési tervek a felsőoktatásban. pp. 37-65. In. Garai Orsolya- Veroszta Zsuzsanna (szerk.): Frissdiplomások 2011 Educatio Nonprofit Kft., Budapest 

​Marianna Szemerszki (2013): Learning paths and educational plans in Higher Education. pp. 37-65. In. Garai Orsolya- Veroszta Zsuzsanna (szerk.): Hungarian Graduates 2011, Educatio Public Services Non-profit LLC, Budapest http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/DPR_kotet_frissdiplomasok2011/angol/04_szemerszki_eng.pdf

Folyóiratcikk

Gyökös Eleonóra – Szemerszki Marianna: Hol tart ma az oktatáseredményességi kutatás? Új Pedagógiai Szemle (megjelenés alatt)

Recenzió

Új kihívások és válaszok a felsőoktatásban - Enders, J. – de Boer, H. F. – Westerheijden, D. (eds) (2011): Reform of Higher Education in Europe. Rotterdam: Sense Publishers (megjelenés alatt)

Konferencia előadások

Szemerszki Marianna (2013): Tanulási utak és képzési tervek a felsőoktatásban. Frissdiplomások 2011 kötetbemutató konferencia, Budapest, 2013. 03.07.

Bander Katalin - Gyökös Eleonóra - Szemerszki Marianna (2013): Az eredményesség dimenziói elméleti és gyakorlati megközelítésben. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eredményesség sokféle megközelítésben szimpózium, Eger, 2013. 11. 5-7.

 

Tomasz Gábor

Kötetben megjelent tanulmány, fejezet

Tomasz Gábor (2013): Alternatív vitarendezés közelről. In: Györgyi Zoltán – Nikitscher Péter: Mindennapi ütközések: Iskolai konfliktusok és kezelésük. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 177–190.

Folyóiratcikk

Tomasz Gábor (2013): Átalakulóban a tudományos folyóiratok kiadási modellje. Educatio, XXII. (3): pp. 348–362.

Konferencia-előadások

Tomasz, Gábor (2013): DISCO. OFI teadélután, Budapest, 2013. 02. 21.

Tomasz, Gábor (2013): Új kiadói modellek (tudományos folyóiratok). Az Educatio folyóirat konferenciája, Budapest, 2013. 05. 30.

Tomasz, Gábor (2013): Külföldi példák a korai iskolaelhagyás sikeres kezelésére. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tanulás a munkáért – munka a tanulásért c. szimpózium, Eger, 2013. nov. 8.

 

Török Balázs

Kötetben megjelent tanulmány, fejezet

Török Balázs (2013): Agressziós ügyek: médiumok az iskolában, iskola a médiumokban. in: Kozma Tamás; Perjés István (szerk.) (2013): A munka és a nevelés világa a tudományban. Budapest. ELTE Eötvös K.; MTA Pedagógiai Bizottsága. 

Folyóiratcikk

Török Balázs: Elektronikus iskolai adminisztráció - infrastruktúra és funkciók (1. rész); Új Pedagógiai Szemle (2013.3-4. szám)

Török Balázs: Elektronikus iskolai adminisztráció - a rendszerek használatba vétele. (2.rész) Új Pedagógiai Szemle (2013.5-6. szám)

Török Balázs: Az elektronikus iskolai adminisztráció - a bevezetés oktatáspolitikája és terjesztési modellje (3. rész). Új Pedagógiai Szemle (2013.7-8. szám)

Török Balázs: Az IKT oktatási szerepének változásai az "Európa 2020" fejlesztési stratégia kontextusában. Új Pedagógiai Szemle. (2013.11-12. szám)

Recenzió

Török Balázs (2013): Ki írja a szabályokat? – Az OECD-PISA-mérések és az oktatás globális kormányzása. Meyer, H.-D. & Benavot, A. (Eds.) (2013). PISA, Power, and Policy. The emergence of global educational governance. Southampton, Oxford: Symposium Books. In: Új pedagógiai szemle (2013.11-12. szám)

Török Balázs (2013): Meyer, H.-D. & Benavot, A. (Eds.) (2013). PISA, Power, and Policy. The emergence of global educational governance. Southampton, Oxford: Symposium Books. Angol nyelven: Romology. HERJ – Hungarian Educational Research Journal. 2013/3.

Konferencia előadások

Török Balázs (2013): Az intimitás szemantikája – Niklas Luhmann elmélete alapján (FIVÉSZ műhely) (2013.03.25.)

Török Balázs – Kurucz Orsolya Ágnes (2013): „Social networking” és iskolai agresszió. V. Oktatás-informatikai Konferencia. Budapest. 2013.02.8-9.

Kurucz Orsolya (2013): Alkalmassági vizsgák a tanító- és óvóképzők gyakorlatában. Alkalmassági vizsga a tanárképzésben műhelykonferencia, OFI, 2013. 10. 16.

Török Balázs – Kurucz Orsolya (2013): Az intézményes szocializáció eredményessége. Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013. 11. 7-9.

Török Balázs: Országos médiumok az iskolákban. OFI konferencia: Médiatudatosság az oktatásban. Budapest. 2013. november 12–13.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.