Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (EKE OFI) célja a pedagógusok munkájának támogatása. Ehhez találnak információkat és elérhetőségeket az alábbiakban.

Tovább a rugalmas tanmenetek letöltéséhez >>

Taneszközeinkhez – a normál tanmenetek és egyéb segédanyagok mellett – ún. rugalmas tanmeneteket is készítettünk a tananyag csökkentése céljából, valamint a taneszközök könnyebb áttekinthetősége és az egyszerűbb használhatóság érdekében. A rugalmas tanmenet szélesebb pedagógiai szabadságot nyújt és jóval személyre szabhatóbb, mint a megszokott tanmenetek, továbbá az elsajátított tudáselemek további gyakorlásának és kiterjesztésének feltételeit, illetve a nagyobb mértékű differenciálás lehetőségét is biztosítja.

A magasabb óraszámú tantárgyak esetén a szakmai munkaközösségek minden évfolyamra kidolgozták ezt a szabadabban kezelhető verziót, az emelt szintű képzés taneszközeit és az alacsony heti óraszámú tantárgyakat kivéve. Azonban a heti egy-két órás tárgyak között is találnak a pedagógus kollégák rugalmas tanmeneteket a taneszközökhöz a többi tárgyhoz hasonló módon: a kihagyható tananyag megjelölésével és az így felszabaduló tanulási időkeretre tett konkrét ajánlással. Ilyen például a környezetismeret vagy az alsós anyanyelv.

A rugalmas tanmenetjavaslat természetesen szintén a vonatkozó hatályos kerettanterv szerint dolgozza fel a tankönyv és a munkafüzetek anyagát, azonban a normál tanmenetjavaslatban javasoltaknál jelentősen több kompetenciafejlesztő, összefoglaló és gyakorló órát tartalmaz. A tanmenetet megnyitva, az összefoglaló táblázat a szabadon felhasználható órák számát tartalmazza. Az órák témájánál a jelölés pedig a normál tanmenethez képest történt változásokat mutatja.

Ez a tananyagbeosztás is természetesen csak javaslat, nem több egyfajta bejárási útvonalnál és ajánlásnál, amelytől el lehet térni, alkalmazkodva a pedagógus egyéniségéhez, a tanulók képességeihez, az iskola pedagógiai programjához és a helyi tantervhez.

Az alábbi táblázat foglalja össze, mely tantárgy, évfolyam AP-, FI- és NT- jelzetű tankönyveihez tartozik rugalmas tanmenet is. Az érzékeny felületre koppintva a link a tankönyvkatalógus megfelelő helyére visz, ahonnan nem csupán a rugalmas tanmeneteket lehet letölteni szerkeszthető, átírható formában, hanem egyéb szakanyagokat is. Ilyen a pedagógusi kézikönyv, a rövid ismertető, videó, a letölthető pdf, a betekintő, a tartalomjegyzék, a lapozható verzió stb.

Az idén akkreditált taneszközeinkhez a nyár folyamán töltjük fel az átdolgozott normál és rugalmas tanmeneteket, folyamatos frissítéssel.

Tovább a rugalmas tanmenetek letöltéséhez >>

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.