A szerző az osztrák felsőoktatás három legfontosabb szektorát mutatja be a cikkben: az állami egyetemeket – amelyeket az állam hoz létre, és amelyeknek emiatt nem kell intézményi vagy programakkreditáción átesniük, hanem egy, a minisztériummal kötött, ún. teljesítményegyezményben foglaltaknak kell megfelelniük három évente, amit külső ügynökségek tanúsíthatnak –, az alkalmazott tudományokat oktató egyetemeket (Fachhochschule) és a magánegyetemeket – ez utóbbi két típusú intézménynek programakkreditáción kell átesnie, melyet nemzeti akkreditációs ügynökségek (a két intézménytípus esetén más és más) végeznek el. A magánegyetemeknek emellett intézményi akkreditáción is át kell esniük. Az akkreditációs döntéseket meghatározott időközönként felülvizsgálják, amiben szintén nemzeti – de nemzetközileg is elismert – külső ügynökségek vesznek részt. A szerző a három eltérő rendszer konvergenciáját tartaná kívánatosnak a következő években.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.