A szerző a cikkben a holland akkreditációs rendszert és annak történetét tekinti át. Ennek során egyrészt bemutatja az eredetileg igen eltérő kelet- és nyugat-európai hagyomá-nyokat az akkreditáció területén, a Bologna-nyilatkozat egységesítő törekvései ellenére kialakuló nemzetenként eltérő akkreditációs rendszerek tendenciáit, a peer reviewt, mint általánosan elfogadott módszert, a 2000-ben Hollandiában végrehajtott próbaakkreditációt, az akkreditációs adatokon alapuló rangsorok problematikáját, a visszacsatolás általános hiányát és ennek az akkreditáció lehetséges kimeneteleihez való viszonyát. Végül kitér az akkreditőrök akkreditációjának kérdésére bemutatva ezt a holland Oktatási Felügyelőség (Inspectorate of Education) példáján.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.