A belső minőségbiztosítási eljárásokkal kapcsolatban a tanulmány egy nemzetközi komparatív elemzésre épül, mely 3 szervezet működését vizsgálta meg: HETAC (Higher Educa-tion and Training Awards Council), ACQUIN (Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute), AUQA (Australian Universities Quality Agency). Mindhárom szervezet a külső értékelés során figyelembe veszi és értékeli az intézmény belső minőségbiztosítási folyamatait, politikáit.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.