A tanulmány a 2005-ben létrejött „UNESCO/OECD Irányelvek a határokon átnyúló felsőoktatás minőségéről” (UNESCO/OECD Guidelines for Quality Provision in Cross-border Higher Education) alapján tekinti át a kormányzatok lehetséges lépéseit és teendőit a határokon átnyúló felsőoktatás minőségével kapcsolatosan.

Ezek során ajánlásokat fogalmaz az EFT kormányzatai számára, melyek kitérnek egyrészt a minőségbiztosítással kapcsolatos kormányzati feladatokra, a kormányzati információszolgálta-tással kapcsolatos teendőkre és a végzettség elismerése/elismertetése területén adódó felada-tokra. Ezen feladatok itt kifejezetten a határokon átnyúló felsőoktatási tevékenységgel kapcso-latosan kerülnek megfogalmazásra.

Ezek egy része nemzeti szinten, az adott állam határain belül teendő, míg mások nemzetközi megegyezések, megállapodások megkötését szorgalmazzák. A szerző alapvetően a kormányza-tok felelősségi körének kiterjesztését szorgalmazza a saját, nemzeti felsőoktatásukon túl, az adott államot valamilyen szempontból érintő – akár a határok felett átnyúlva oktató anyaintéz-ménynek otthont adó, akár a határokon átnyúló felsőoktatási szolgáltatás megvalósulásának helyt adó államként – határokon átnyúló felsőoktatásra is.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.