Projekt azonosító TIOP 1.1.2-08/1
Kedvezményezett Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet konzorciumi tagként
Projekt címe Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban
Projekt rövid összefoglalása A TIOP 1.1.2 projektben létrehozni tervezett központi infrastruktúra a TÁMOP sokszínű, mégis azonos elemekből felépülő programjai számára teremtette meg mindazt a szükséges eszközhátteret, ami egyúttal biztosítja mindezen programok végrehajtásához szükséges feltételeket, biztonsággal, költséghatékony módon. A projekt hozzájárult a közoktatás ágazati szintű irányításának, tervezésének hatékonyabb működéséhez a központi adminisztrációs rendszerek szolgáltatásai hozzáférésének biztosítása révén. A projekttel hozzá kívántak járulni a közoktatás ágazati szintű irányításának, tervezésének hatékonyabb működéséhez az által, hogy a központi adminisztrációs rendszerek szolgáltatásaihoz hozzáférést biztosítottak. A cél az volt, hogy ezen keresztül az oktatási rendszer finanszírozási struktúrája, szerkezete átláthatóbbá, ezáltal tervezhetőbbé váljon, ami nagyban hozzájárul a megvalósuló fejlesztési célok eléréséhez, valamint a költséghatékonyabb működéshez.
Forrás megnevezése ERFA
Támogatási összeg OFI: 500 000 000 Ft Támogatási főösszeg: 1 963 783 977 Ft
Támogatás aránya 100%
Projekt kezdete 2009. 01. 01.
Projekt vége 2011. 10. 31.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.