Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!
A benyújtás határideje: 
2015. feb. 16. 23:59
Kategória: 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű közalkalmazotti kinevezés (várhatóan 2016. február 29-ig)

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz az Intézet költségvetésének elkészítésében és annak megvalósításában. Könyveli az Intézet bevételeit, kiadásait, előirányzatait. Részt vesz az Intézet éves beszámolójának, negyedéves zárlati feladatainak, havi pénzügyi jelentéseinek elkészítésében, vezeti az elkészítésükhöz szükséges főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat. Gondoskodik a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, a számviteli bizonylatok megfelelő kezeléséről és őrzéséről, ellenőrzi a számviteli események bizonylatokkal történő alátámasztását. Elkészíti a fenntartói és egyéb adatszolgáltatásokat, az illetékességi körébe tartozó statisztikákat, rendszeresen egyeztet az analitikus nyilvántartásokkal, kapcsolatot tart a fenntartóval, a Magyar Államkincstárral.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
 • regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség
 • könyvelésben szerzett legalább 3 éves szakmai gyakorlat
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • költségvetési szervnél szerzett könyvelési gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igényléséről szóló igazolás másolata;
 • részletes szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • az öregségi nyugdíjban részesülő pályázó tudomásul vevő nyilatkozata arról, hogy kiválasztása esetén – a 1997. évi LXXXI. törvény 83/C § (1) szerint – a nyugdíjának folyósítása szünetelni fog az alkalmazás idejére.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemenné Papp Annamária nyújt, a +36-30/339-4683-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikus úton, az allas@ofi.hu címre kell benyújtani úgy, hogy a megpályázott munkakör neve a levél tárgyában szerepel.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A benyújtott pályázatok tartalma, valamint a munkáltató által megbízott Pályázat Értékelő Bizottság mérlegelése alapján meghallgatásra, illetve az elvárt ismeretek ellenőrzésére is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (www.ofi.hu) – 2015. január 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 1.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.