Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!
A benyújtás határideje: 
2015. feb. 16. 23:59
Kategória: 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Számlázás, átutalások teljesítése a GIRO rendszeren keresztül, bankanyag összekészítése. Készpénz forgalom lebonyolításának elszámolása. Adatszolgáltatások elkészítése, az illetékességi körébe tartozó statisztikák rendszeres egyeztetése az analitikus nyilvántartásokkal. Kötelezettség nyilvántartások vezetése. Számlák-, és egyéb kifizetési dokumentumok érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • pénzügyi-számviteli területen szerzett legalább középfokú iskolai végzettség
 • regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakirányú felsőfokú végzettség
 • költségvetési szervnél szerzett könyvelési gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igényléséről szóló igazolás másolata;
 • részletes szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • az öregségi nyugdíjban részesülő pályázó tudomásul vevő nyilatkozata arról, hogy kiválasztása esetén – a 1997. évi LXXXI. törvény 83/C § (1) szerint – a nyugdíjának folyósítása szünetelni fog az alkalmazás idejére.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemenné Papp Annamária nyújt, a +36-30/339-4683-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikus úton az allas@ofi.hu címre kell benyújtani úgy, hogy a megpályázott munkakör neve a levél tárgyában szerepel.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A benyújtott pályázatok tartalma, valamint a munkáltató által megbízott Pályázat Értékelő Bizottság mérlegelése alapján meghallgatásra, illetve az elvárt ismeretek ellenőrzésére is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (www.ofi.hu ) – 2015. január 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 1.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.