Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!
A benyújtás határideje: 
2015. júl. 31. 23:59
Kategória: 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

bér- és társadalombiztosítási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan időre

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a megbízással járó lényeges feladatok:

 • Számfejti a nem rendszeres személyi juttatásokat az OFI közalkalmazottai, valamint a megbízási, felhasználási, stb. szerződéssel foglalkoztatottak részére.
 • Rögzíti a KIR illetmény számfejtési rendszerben a természetbeni juttatások, étkezési hozzájárulások, közlekedési költségtérítések értékét.
 • Ellátja a társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatokat, elkészíti az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásokat, jelentéseket.
 • Gondoskodik a magánnyugdíjpénztári és önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjak levonásáról, ezzel kapcsolatos analitikák vezetéséről, elvégzi a szükséges egyeztetéseket.
 • Elkészíti a bérrel kapcsolatos statisztikai és egyéb adatszolgáltatásokat.
 • Elvégzi a nyugdíjazáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, segítséget nyújt a nyugdíjazási iratok kitöltésében.
 • Kiküldi az adójogszabályoknak, illetve a dolgozói nyilatkozatoknak megfelelően az előző évi jövedelmekről készült adókimutatást, amelyet a Magyar Államkincstár részére megküld.
 • A nyugdíj- és egészségbiztosítási, az ÁSZ, KEHI, NFÜ, ESZA, fenntartói, stb. ellenőrzések alkalmával gondoskodik az ellenőrizendő anyagok előkészítéséről, az ellenőrök kiszolgálásáról.
 • Analitikus nyilvántartásokat vezet.
 • Kapcsolatot tart a magánnyugdíjpénztárakkal, önkéntes nyugdíjpénztárakkal, a Magyar Államkincstár ügyintézőivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középiskola/gimnázium és minimum középfokú bér- és munkaügyi ügyintézői végzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási intézménynél szerzett gyakorlat
 • legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
 • a központosított illetményszámfejtő program (KIR, KLR) kezelésében szerzett gyakorlat
 • közalkalmazotti és munkaügyi törvény ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igényléséről szóló igazolás másolata az alkalmazás feltétele;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • az öregségi nyugdíjban részesülő pályázó tudomásul vevő nyilatkozata arról, hogy kiválasztása esetén – a 1997. évi LXXXI. törvény 83/C § (1) szerint – a nyugdíjának folyósítása szünetelni fog az alkalmazás idejére.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. 07. 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelemenné Papp Annamária gazdasági főigazgató-helyettes nyújt, a +36-30/339-4683-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikus úton az allas@ofi.hu címre kell benyújtani úgy, hogy a megpályázott munkakör neve a levél tárgyában szerepel.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A benyújtott pályázatok tartalma, valamint a munkáltató által megbízott Pályázat Értékelő Bizottság mérlegelése alapján meghallgatásra, illetve az elvárt ismeretek ellenőrzésére is sor kerülhet.

A pályázat elbírálásának határideje:2015. 08. 07.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján (www.ofi.hu ) – 2015. 07. 13.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. 07. 13.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.