Nyomtatott kiadványok, folyóiratok.

Gyermekeink gondozása, nevelése

Korintus Mihályné
Villányi Györgyné
Mátay Katalin
Badics Tiborné
Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el. Magyarországi háttértanulmány az OECD „A kisgyermekkori nevelés és gondozás szakmapolitikájának tematikus vizsgálata” című programjához

A digitális írástudás gyermekkori megalapozása

Kőrösné Mikis Márta
Ajánlások a 3-10 éves gyermekek nevelőinek
A 21. század információs társadalmában a számítógépek már az óvodában is megjelentek, a Nemzeti alaptanterv pedig előírja az alsó tagozaton az informatikai ismeretek elsajátítását. Fontos, hogy a 3–10 éves gyermekeket oktató-nevelő pedagógusok is felkészültek legyenek a digitális írástudás...

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.