Indri Dániel | 2013. aug. 6.

Az Eurydice Hálózat – amelyet az EU Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége koordinál – elemzésekkel és információval szolgál oktatást érintő kérdésekben. A Hálózat jelenleg a Brüsszeli Központból és 36 ország 40 Nemzeti Irodájából áll. A magyarországi képviseletet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben működő Magyar Nemzeti Eurydice Iroda látja el.

 

A Magyar Nemzeti Eurydice Iroda feladatai:

 

• Adatszolgáltatás az Eurydice hálózat kiadványaihoz

• Az Eurydice Hálózat tagjaitól érkező kérdések megválaszolása

• Hazai kormányzati és szakértői megkeresésre információ-szolgáltatás

• Eurydice kiadványok disszeminációja

• Részvétel a Hálózat értekezletein

• Kapcsolattartás más szervezetekkel

 

A Brüsszeli Központ feladata az adatok és információk összegzése, jelentések és elemzések elkészítése, a közös honlap működtetése, valamint a kiadványok disszeminálása.

 

Az elkészült kiadványok ingyenesen letölthetők az Eurydice közös honlapjáról.

 

Éves adatgyűjtések:

Tanév rendje (School and academic calendars)

Oktatási rendszerek diagramja (Structure of European Education Systems)

Hallgatói támogatások és tandíjak (National student fee and support systems)

Műveltségi területek óraszámai (Taught time)

Tankötelezettség (Compulsory Education in Europe)

Tanárok és iskolavezetők fizetése (Teacher and schoolhead salaries)


Készülő kiadványok:

Facts and Figures on Education Budgets: az oktatási kiadásokat és az oktatási költségvetések tendenciáit tekinti át

Report on the Financing of School Education: Többek között áttekinti a finanszírozási mechanizmusokat, a hozzájuk kapcsolódó döntéshozatali és felügyeleti folyamatokat

Report on Early Childhood Education and Care: témája a kisgyermekkori nevelés

Modernisation of Higher Education: Access, Retention and Employability: Felsőoktatás modernizációja

Report on Tackling Early School Leaving: Jelentés a korai iskolaelhagyásról

Report on Adult Education: Jelentés a felnőttoktatásról

Key Data on Education in Europe: Európai oktatási kulcsadatok


A kiadványok mellett már elérhető az Eurydice „Eurypedia” elnevezésű oktatási online enciklopédia is, amelyen egyes országok oktatási rendszerének részletes bemutatása található. A honlapon témák, országok és kulcsszavak szerinti keresésre egyaránt lehetőség van.

A Hálózat működtetését az EU Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége és a résztvevő országok közösen biztosítják.

Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.