A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma 2010 tavaszán az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet bízta meg az új típusú (3 éves) szakiskolák számára készítendő közismereti program kidolgozásával. Az OFI munkatársai által kidolgozott első változatot a NEFMI által összehívott pedagógusokból és intézményvezetőkből álló szakértői kör megvitatta.

 Az észrevételeket és javaslatokat a második változatban a program kidolgozói hasznosították.

2010 szeptemberében több tucat intézmény vállalkozott arra, hogy a közismereti programjavaslatot ebben a tanévben kipróbálja, és a tapasztalatokat megosztja az OFI munkatársaival.

2010. november 24-én, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben szervezett tájékoztató célja az volt, hogy az újonnan bevezetendő 3 éves szakiskolai közismereti programmal kapcsolatban új információkhoz és konzultációs lehetőséghez jussanak azok az intézmények, amelyek már 2010 szeptemberétől vállalták az új program kipróbálását. A megbeszélés lehetőséget teremtett arra is, hogy az OFI és az iskolák közötti kapcsolat folytatásával kapcsolatos konkrét tennivalókat is rögzítsék.

A rendezvényen a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Madarász Sándor, Borosán Bea) és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (Kaposi József, Mayer József) munkatársai tartottak plenáris tájékoztató előadásokat. Ezt követően szekcióülésekre került sor, ahol Singer Péter és Kerber Zoltán a pedagógusok, dr. Szvathné dr. Szalay Márta és Mayer József az iskolavezetők számára biztosítottak konzultációs lehetőséget. A kerettantervvel kapcsolatos információk mellett a jelenlévők tájékoztatást kaptak a Nemzeti Tehetség Program szakiskolákat is érintő elemeiről. (Lásd erről: dr. Szvathné dr. Szalay Márta prezentációja)

A rendezvényen a programot kipróbáló intézmények számára az egyik legfontosabb információ az volt, hogy megismerhették a szakiskolai közismereti program végleges változatának fejlesztési ütemtervét és annak módszertanát. (Lásd erről: Mayer József prezentációja)

A honlapunkról letölthető szakiskolai közismereti program a szakképzés megújulásához járul hozzá. E program új elemeket, szempontokat visz be a szakiskolák világába, és szándékai szerint az ott tanulók számára fontos, érdekes, újszerű tartalmakkal igyekszik fejleszteni képességeiket, hozzájárulva az alapkészségek kialakításához.

 

Szakiskolai közismereti program (Letölthető)

 

A szakiskolai közismereti program honlapja

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.