1. Módszertani segédanyagok

Könczey Réka - Saly Erika: Gyorsjelentés a magyar Ökoiskola-hálózat 2017. évi működéséről, a 2018. januári online monitoring alapján

Néder Katalin - Saly Erika - dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban

dr. Szentpétery Lászlóné: Jane Goodall hatása egy általános iskolára

Saly Erika - Nemzetközi és hazai környezeti nevelési tapasztalatok összefoglalója

Néder Katalin, Saly Erika, Dr. Szentpétery Lászlóné: Egész iskolás fenntarthatóság

Zöld óvoda leszünk! Módszertani segédanyag és útmutató leendő zöld óvodáknak

Út az ökoiskola felé! Módszertani segédanyag és útmutató leendő ökoiskoláknak

A KÖRNYEZETI TUDATOSSÁG SZEMÉLYISÉGTÉNYEZŐI: A környezeti attitűd – környezetterhelési mutatók és a Big Five személyiségdimenziók összefüggés vizsgálata

Környezeti nevelés Magyarországon: Iskolai környezeti attitűd vizsgálat 2011

A fenntarthatóság pedagógiája és a felsőoktatás: A BSc szakok sikerességének vizsgálata a Szent István Egyetemen - Mellékletek

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ISKOLÁINAK MINŐSÉGI KRITÉRIUMAI

Szociálpszichológia műhelymunka "A környezeti attitűd vizsgálata idősek és fiatalok körében"

A környezeti nevelésben alkalmazott oktatási színterek, korszerű módszerek hatása a környezettudatos magatartás kialakítására

Az ökoiskolák szerepe a közoktatás reformjában

BIOHEAD kutatási projekt szakmai nap háttéranyaga

Emberi erőforrás gazdálkodás a fenntartható fejlődésre nevelés tükrében

Az állami és civil szféra együttműködési lehetőségei a fenntarthatóságra nevelés terén

A hálózatok szerepe a fenntarthatóság pedagógiájában

A környezet- és természetvédelmi oktatás terepi lehetőségeinek alkalmazása és módszereinek továbbfejlesztése a Máriaremetei-szurdokvölgy példáján

Akciókutatás a tanárképzős hallgatók környezeti nevelési tanítási programjában

Tanulás a fenntarthatóságért

Ökoiskola monitoring jelentés 2009 (A kérdőíves felmérés eredményeit bemutató összegzés képet ad az ökoiskolák tevékenységéről, és a kritériumrendszerrel kapcsolatos véleményükről.)

Az „Egészséges életvitel kialakítása az ökoiskolában” című oktatási program továbbfejlesztése.

A hálózati működés különböző formáinak (online kapcsolattartás, közös programok, projektek, fejlesztések, regionális és országos találkozók) szerepe az ökoiskolák közti regionális együttműködésben és az ökoiskola kritériumrendszer megvalósításában

2. Kiadványok

Ökoiskolai útmutató füzetsorozat

Poszter

3. Ajánlott irodalom

Irodalomjegyzék a hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban c. tanulmányhoz

4. Jó gyakorlatok

Ha Ön, vagy Iskolája rendelkezik olyan jó gyakorlattal, ötlettel, projekttel, óravázlattal, feladatlappal, melyet szívesen megosztana másokkal, kérem, juttassa el hozzánk a okopalyazat@ofi.hu e-mail címre, hogy közkinccsé tehessük!
 

 

Tudástár: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.