Videóinterjús helytörténeti séták (IWalk) fejlesztésére

A benyújtás határideje: 
2017. már. 20. 23:59
Kategória: 

Pályázat tanárok és diákjaik számára

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete, a Zachor Alapítvány és a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Soá Alapítvány pályázatot hirdet a helyi zsidóság történetéhez és a holokauszt eseményeihez kapcsolódó videóinterjús helytörténeti séta (IWalk) kidolgozására.

A pályázók köre           

Általános iskola felső tagozatán és középiskolában tanító tanárok egyénileg vagy diákjaikkal.

A pályázat tartalma

A Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívuma interjúinak releváns videoklipjeire épülő, saját településhez kapcsolódó helytörténeti séta útvonalának és tartalmának kidolgozása.

Pályázat benyújtása

A pályázat kétkörös.

1. A pályázatba bekapcsolódni az alábbi linken található jelentkezési lap kitöltésével lehet: https://goo.gl/forms/2PInRADW9LaEwbDj2
Jelentkezési határidő: 2017. március 20.

2. A jelentkezési lapot határidőig kitöltők számára a pályázati anyag elkészítéséhez szükséges videóinterjú-klipek elérhetőségét (a felhasználási feltételek elfogadása után) biztosítjuk, valamint módszertani segítséget nyújtunk a helytörténeti séta szerkezetének kidolgozásához.
A séták kidolgozásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázatok elbírálása

A pályázatokat az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézete, a Zachor Alapítvány és a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Soá Alapítvány munkatársaiból álló zsűri értékeli. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azok a munkák, amelyek diákok bevonásával valósulnak meg.

Díjazás

A helyi sétát kidolgozó és benyújtó pályázók számára már megvalósult helytörténeti sétákon való ingyenes részvételt biztosítunk választható helyszínekkel (Budapest, Aszód, Békéscsaba, Miskolc, Pécs, Szeged). A két legjobb séta végleges kidolgozásra kerül és mindenki számára elérhetővé válik a Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítvány letölthető IWalk applikációjában.

A videóinterjús helytörténeti séták – budapesti és vidéki helyszíneken – rövid ismertetése megtalálható a Zachor Alapítvány honlapján: http://zachor.hu/cikkek/helytorteneti-setak-videki-varosokban

További információ: zachor@zachor.hu

NKP mindenhol / NKP bármiből

A benyújtás határideje: 
2016. dec. 1. 23:59
Kategória: 

Nemzeti Köznevelési Portál - Alkotói pályázat tanulóknak

Pályázati felhívás

NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL - ALKOTÓI PÁLYÁZAT TANULÓKNAK

NKP MINDENHOL / NKP BÁRMIBŐL

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kategória:
Alkotói pályázat tanulóknak

Felhívás:
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) alkotói pályázatot hirdet tanulóknak. A pályázók feladata a Nemzeti Köznevelési Portál nevéből képzett mozaikszó (NKP) felhasználásával képzőművészeti alkotás létrehozása.

Részletek:
A pályázatra jelentkezők feladata: a portál nevéből származó hárombetűs mozaikszót, az NKP-t kell érdekes látvánnyá alakítaniuk. Az alkotás lehet játékos betűkompozíció, dekoratív megjelenítés, kalligráfiai igényű feldolgozás, képi hasonlat, metafora vagy szimbólum. A megjelenítéshez bármilyen technika használható, vagy az alkotások vegyes technikával is elkészíthetők. Az alkotás műfaja lehet hagyományos vagy digitális rajz, festmény, plakát, vizuálisan megjelenített szókép, képvers, mail art, kollázs, montázs, manipulált fotó, kisplasztika vagy térbeli installáció stb. A mozaikszó megjelenítése tartalmazhat más szöveges részleteket is, de a mozaikszónak jól felismerhetőnek kell maradnia az alkotásban.

Pályázók köre:
A magyarországi köznevelési intézmények tanulói egy korosztályba tartozó tanulókból alakított alkotócsoporttal pályázhatnak, azzal a kikötéssel, hogy a pályázók ugyanazon intézmény tanulói. Az alkotócsoportok tagjainak létszáma minimum 4 fő, maximum egy osztály.

Minden alkotócsoport esetén szükséges kijelölni egy kapcsolattartót. A kapcsolattartó az 1. és a 2. korcsoport esetében egy az alkotócsoportot segítő nagykorú (pl. pedagógus), a 3. korcsoport esetében a csoport egyik tagja vagy egy segítő nagykorú (pl. pedagógus).

Korosztályok:

 • 1. korosztály: 1–4. osztályába járó általános iskolai tanulók;
 • 2. korosztály: 5–8. osztályába járó általános iskolai tanulók, illetve 5–8. osztályba járó nyolcosztályos gimnáziumi tanulók, illetve 7–8. osztályba járó hatosztályos gimnáziumi tanulók;
 • 3. korosztály: 9–13. osztályába járó középiskolai tanulók.

A pályaművek elbírálása korosztályonként történik.

A pályázat részletei, a benyújtás módja és helye:

 • A pályázatra a digitálisan elkészített képpel, a kész művekről készült szkennelt képpel, fotóval vagy fotósorozattal lehet nevezni. A fotósorozat maximum 10 képből állhat.
 • Az alkotócsoport által beküldött mű az alkotócsoport szellemi terméke, amely felett az korlátlan rendelkezési joggal bír, és amely nem sérti harmadik személy szerzői/felhasználói jogát.
 • A képeket elektronikus formában az alábbi linken elérhető felületre kell feltölteni: http://felmeres.ofi.hu/v2/index.php/969824?lang=hu
 • A fotók minimum 300 dpi felbontásban, maximum 10 MB méretben készüljenek.
 • A pályaművek formátuma: JPG, JPEG, PDF, PNG.
 • A pályamunkák fájlelnevezése: ALKOTÓCSOPORT_NEVE_PÁLYAMUNKA_CÍME (több kép esetében a fájlok értelemszerű számozása)
 • A pályázóktól kérjük az alábbi adatok megadását az online regisztráció során és az alkotások feltöltése előtt:
 1. az alkotócsoport neve
 2. az iskola neve
 3. az iskola címe
 4. az iskola OM-azonosítója
 5. a csoport által kijelölt kapcsolattartó személy neve
 6. a kapcsolattartó ímélcíme
 7. a kapcsolattartó telefonszáma
 8. az alkotócsoportba tartozó tanulók neve és osztálya
 9. a pályamunka címe
 • A pályázóktól kérjük a mellékelt nyilatkozatminta (értelemszerűen kiskorú pályázó esetén a kiskorúaknak szóló, nagykorú pályázó esetén a nagykorúaknak szóló) hiánytalan kitöltését és az aláírt nyilatkozat szkennelt változatának csatolását pályamunkájához.
 • Hiánypótlásnak helye van.

Nevezési díj: nincs.  

Az alkotások beküldésének határideje: 2016. december 1. (csütörtök), 23:59

Díjazás:
A pályázatra beküldött alkotásokat szakmai zsűri véleménye alapján díjazzuk.
Minden korosztályból három pályamű kerül kiválasztásra és díjazásra.
A pályázaton részt vevő alkotócsoport tagjai csoportos díjazásban részesülnek.

Díjak:

 • 1. helyezettek díjai: Lego Mindstorms EV3 31313 robot
 • 2. helyezettek díjai: XBox 360E 500 Gb játékkonzol
 • 3. helyezettek díjai: 15 ezer Ft értékű könyvcsomag

A díjazottakat az általuk megnevezett kapcsolattartó személy közreműködésével tájékoztatjuk, az eredményeikről ímélen, illetve telefonon értesítést küldünk.

A pályázatra érkezett fotókból összeállított válogatást és a díjazott alkotások eredetijét az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a Digitális Oktatási Napok című rendezvényén, 2016. december 7–8. között bemutatja, valamint a művekből készült képanyagot honlapján publikálja.

Eredményhirdetés:
A pályázatra beérkezett művek értékelésére és a díjak ünnepélyes átadására a Digitális Oktatási Napok című konferencián kerül sor 2016. december 7–8-án Budapesten.

További információ:
Törőcsik Katalin, digitális tartalomfejlesztő
nkpmindenhol@ofi.hu

Pályázati felhívás – „Segítő diákok 2016.”

A benyújtás határideje: 
2016. nov. 30. 23:59
Kategória: 

Jelen pályázat azzal a céllal kerül kiírásra, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat jól működő programjait megismerhessék az érintett intézmények, diákok, pedagógusok és szülők.

A fenti cél érdekében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) nyílt pályázatot hirdet Magyarországon, a középfokú iskolákban érettségit adó nappali képzésben részt vevő tanulók; az iskolai közösségi szolgálat program lebonyolításában részt vevő pedagógusok (például: IKSZ koordinátor, osztályfőnök) és fogadóintézmények számára az iskolai közösségi szolgálat programok széles társadalmi körben való megismertetése céljából.

A pályázat szakmai indoklása

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése egy olyan kulcsfontosságú eszköz a felnövekvő generációk nevelésében, amelynek segítségével három tényező – pedagógia, szolgálat és társadalmi felelősségvállalás – együttes hatása révén alakulhat ki a másokat segítő cél és attitűd az élményközpontú pedagógia, illetve a tapasztalati úton történő egymástól való tanulás által. Jelen pályázat keretében olyan eseményekről készült dokumentumokat, alkotásokat kívánunk összegyűjteni és közzétenni, amelyek az iskolák épületein belül vagy azokon kívül a közösségi szolgálat keretei között megvalósított tevékenységeket mutatják be.

I. A pályázat célja

Célunk azokat a – szakmai zsűri által kiválasztott – működő példákat bemutató pályaműveket közzétenni, amelyek elősegítik az iskolai közösségi szolgálat magas színvonalú megvalósítását, illetve azok széles társadalmi körben való megismertetését. A pályázat során összegyűjtött, majd értékelt és közzétett alkotások segítsék megismertetni a közösségi szolgálat alapvető céljait, szemléletét, egyénre és társadalomra gyakorolt hatását.

A pályázat további céljai:
· minél nagyobb számban legyenek elérhetők az OFI www.kozossegi.ofi.hu portálján olyan bemutató/bemutatkozó beszámolók, alkotások, hasznos gyakorlati példák, amelyek segítséget jelentenek a közösségi szolgálati tevékenységek szervezésében;
· minél több szereplő, tevékenység és élmény bemutatási lehetőségének megteremtése;
· elősegíteni az érintettek között az egymástól való tanulást, a hálózat-építést;
· minél nagyobb nyilvánosságot biztosítani az iskolai közösségi szolgálat számára.

II. A pályázat kategóriái:

1. Diák:

„A” téma: Film az Iskolai Közösségi Szolgálatról A középfokú iskolákban érettségit adó nappali képzésben tanuló diák(ok) által készített 2-4 perces kisfilm, amely a közösségi szolgálat megvalósítását a film eszközeivel mutatja be. Mobiltelefon felhasználásával készített alkotással is lehet pályázni.

„B” téma: Fotók az Iskolai Közösségi Szolgálatról A középfokú iskolákban nappali képzésben tanuló diák(ok) által készített digitális fotók, amelyek a közösségi szolgálat megvalósítását a fotóművészet eszközeivel mutatják be. Egy pályázatban minimálisan 3, maximálisan 10 darab fotó nyújtható be. A fotók min. 300 dpi felbontásban készüljenek. A pedagógus segítse a diákot a tevékenység kapcsán és tapasztalatait egy ajánló levélben írja le.

2. Pedagógusok: A középfokú iskolákban az Iskolai Közösségi Szolgálat programban részt vevő, koordináló pedagógus(ok), osztályfőnök(ök) által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő is lehet) program bemutatása a törvényben meghatározott nyolc tevékenységi terület valamelyikén. A pályázat kötelező eleme minimum 5 darab, a tevékenységet bemutató megfelelő minőségű és méretű, jogtiszta fotó benyújtása, illetve a tevékenységben résztvevő fogadóintézmény szakmai levele.

„A” téma: Intézményen belüli tevékenység leírása: Ebben az esetben nincs szükség fogadóintézmény támogató levelére, csak abban az esetben, ha valamilyen szervezeten keresztül iskolán kívüli személyes is bevonódtak a programba.

„B” téma: Intézményen kívüli tevékenység egy fogadó intézménynél: Ebben az esetben a fogadóintézmény támogató levele szükséges.

3. Fogadóintézmények: Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében a diákok fogadásában már tapasztalatot szerzett intézmények által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő) program bemutatása. A pályázat kötelező eleme minimum 5 darab, a tevékenységet bemutató megfelelő minőségű (min. 300 dpi), jogtiszta fotó benyújtása. Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat, de egy kategóriában több (maximálisan 3 darab) pályázatot is beadhat.

III. A pályázat szakmai követelményei
A bemutatott pályaművekben (kiemelten a 2. kategória „A”, „B”) kapjanak szerepet az alábbi szakmai elvek:
· Felkészítés – tevékenység − feldolgozás bemutatása.
· A kettős cél elve: egyszerre kell a szolgálatjellegnek és az élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia.
· A kölcsönösség elve: A segítő és a segítségre szoruló között partnerség, együttműködés, elfogadás teljesül, adott esetben a helyi közösség tagjaival való közös tevékenység során is.

IV. A pályamunkák díjazása
A szakmai értékelésen legmagasabb pontszámot elért pályamunkák (kategóriánként maximum 5 pályázat, azaz összesen legfeljebb 15 pályázat) a kiíró által a pályázat összes díjazottja számára felajánlott 300 000 forint összértékű díjakat nyerhetik meg, illetve az evopro által felajánlott ajándéktárgyakat, és a felnőtt kategóriák 3-3 győztese éves - pedagógusoknak szóló Hármas kötés programot tartalmazó - Képmás magazin előfizetést.

V. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályamunkákat valamennyi kategória esetén elektronikus formában kell benyújtani, „Segítő diákok 2016.” jelige feltüntetésével az e-mail címzésében.

VI. A pályázatok benyújtásának módja és határideje
Beküldési cím: kozossegi.szolgalat@ofi.hu A pályázatokat 2016. november 30. 24.00 óráig lehet benyújtani, elektronikus formátumban (lásd jelen felhívás, V. pont). A határidőn túl, vagy nem megfelelő formátumban érkezett pályázat szakmai bírálat nélkül elutasításra kerül.

VII. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere
A pályázatok értékelését az OFI által kijelölt szakmai értékelők végzik. A bírálati szempontrendszer/bírálati lap a honlapon megtekinthető. Az eredményhirdetés várható időpontja: 2016. december 16.

VIII. A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségen kaphatnak: – http://kozossegi.ofi.hukozossegi.szolgalat@ofi.hu

Videóinterjúk a 21. század oktatásában, 2016

A benyújtás határideje: 
2016. ápr. 10. 23:59
Kategória: 

A Dél-Kaliforniai Egyetem (USC ) Soá Alapítványa pályázatot hirdet általános- és középiskolai tanárok, tananyagfejlesztők, oktatási szakemberek számára a Videóinterjúk a 21. század oktatásában című szakmai továbbképzési és tananyag-fejlesztési programon való részvételre.

A programon maximum 15 fő vehet részt, a részvétel ingyenes, a résztvevők a teljes program befejezése után szerény honoráriumban részesülnek.

A program helyszíne a budapesti Közép-európai Egyetem, ideje: 2016. június 28 - július 3.

Pályázni a jelentkezési lap kitöltése mellett, motivációs levél és előzetes szakmai feladat benyújtásával lehet. A pályázatokat a Dél-Kaliforniai Egyetem (USC) Soá Alapítványa magyarországi képviselője által vezetett és oktatási szakértőkből álló bizottság bírálja el.

Pályázati határidő: 2016. április 10.

A programról és a pályázat részleteiről további információ: 

https://sfi.usc.edu/hungarian/twt2016

Nemzeti Köznevelési Portál diáktesztelési pályázata

A benyújtás határideje: 
2015. szep. 30. 23:59
Kategória: 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) pályázatot hirdet a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) tanulói tesztelésére.

Felhívás

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pályázatot hirdet a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) tanulókkal történő tesztelésre. A Nemzeti Köznevelési Portál egy idén ősszel induló komplex, tanulást és oktatást támogató portál, amely a diákoknak, a tanároknak és a szülőknek kíván elsődlegesen segítséget nyújtani. Az NKP-ról részletes leírást az következő hivatkozáson találnak a pályázók: az NKP bemutatása.

A pályázók köre: magyarországi köznevelési intézmények osztályai

A 19 megyéből és a fővárosból 1-1 osztály az alábbiak szerint:

 • 1. kategória: egy osztály az 1. vagy a 2. évfolyam valamelyikéről,
 • 2. kategória: egy osztály az 5. vagy a 6. évfolyam valamelyikéről,
 • 3. kategória: egy osztály a 9. vagy a 10. évfolyam valamelyikéről.

Egy iskolából csak 1 kategóriára lehet jelentkezni, azaz egy iskolából nem lehet jelentkezni az 1., a 2. és a 3. kategóriában történő tesztelésre is.

A pályázat részletei:

 1. A tesztelésre az nkpteszt@ofi.hu e-mail címen lehet jelentkezni, megadva
  1. az iskola nevét, OM-azonosítóját,
  2. megyét, várost,
  3. az évfolyamot, az osztály jelét,
  4. a tanár nevét, e-mail címét,
  5. az osztály létszámát.
 2. A pályázó vállalja, hogy közreműködik a tesztelésben résztvevő diákok és a 16. életévüket be nem töltött diákok törvényes képviselőinek a tesztelésben történő részvételre vonatkozó jognyilatkozatainak beszerzésében (nyilatkozatminta tesztelésben történő részvételheznyilatkozatminta törvényes képviselő részére; a nyilatkozatokat kitöltve, aláírva kérjük beküldeni). Pályázó tudomásul veszi, hogy ezen jognyilatkozatok hiányában a tesztelésben nem vehet részt.
 3. Az OFI a beérkezett pályázatok közül megyénként a kategóriában elsőként jelentkező osztályt választja ki a tesztelésben való részvételre.
 4. A kiválasztott osztályoknak az OFI pontosan megadja, hogy
  1. hogyan érik el a portált;
  2. a tesztelés során milyen feladatot kell elvégezni;
  3. a tesztelés eredményét hol jelezhetik.

A jelentkezés időtartama: 2015. szeptember 21–30.

A tesztelés időtartama: 2015. október 5–16.

A pályázatok benyújtási módja és helye: a pályázatokat elektronikusan kell benyújtani a nkpteszt@ofi.hu e-mail címen

Nevezési díj: nincs

Díjazás:

A tesztelő osztályok között kisorsolásra kerülnek:

 • 1. kategóriában: az osztály részére kétnapos kirándulás Győrbe (Állatkert- és Mobilis-látogatással)
 • 2. kategóriában: az osztály minden tanulójának tablet
 • 3. kategóriában: egy darab LEGO Mindstorms

További információ: Németh Gerda, nemeth.gerda@ofi.hu

Adjon új nevet a Nemzeti Köznevelési Portálnak (pályázati felhívás)

A benyújtás határideje: 
2015. szep. 20. 23:59
Kategória: 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) pályázatot hirdet a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) nevének módosítására.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) pályázatot hirdet a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) nevének módosítására. A Nemzeti Köznevelési Portál egy idén ősszel induló komplex, tanulást és oktatást támogató internetes felület, amely a diákoknak, a pedagógusoknak és a szülőknek kíván elsődlegesen segítséget nyújtani. Az NKP-ról részletes leírást az következő hivatkozáson találnak a pályázók: az NKP bemutatása.

A pályázók köre: bármely magyar állampolgár

A pályázat részletei:

 1. A pályamunka benyújtása (2015. szeptember 8‒20.)
  1. A pályázó a megadott e-mail címre megküldi pályamunkáját (a javasolt nevet) és a névadás rövid indoklását.
  2. A pályázó pályamunkája mellett az alábbi adatokat kell, hogy megadja: neve, e-mail címe, telefonszáma, továbbá a 16 éven aluliaknak szülői hozzájáruló nyilatkozat (formanyomtatvány).
  3. Egy pályázó legfeljebb 3 pályamunkát nyújthat be.
  4. A pályázaton nem vehetnek részt a szervező (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) munkatársai és közeli hozzátartozóik.
 1. Közönségszavazás és zsűri (2015. szeptember 21. ‒ október 4.)
  1. Az OFI a beérkezett javaslatokból kiválaszt legfeljebb 10 nevet, amelyeket közzétesz a honlapján és közönségszavazásra bocsájt.
  2. A szavazók (e-mail cím megadása mellett) legfeljebb egy javaslatra adhatják le szavazatukat. A szavazást lebonyolító rendszer automatizmussal ellenőrzi a rögzített e-mail címeket.
  3. A legtöbb szavazatot kapó név nyeri el a közönségdíjat.
  4. A zsűri az összes benyújtott pályamunka közül választ nyertest. A zsűri által kiválasztott név kapja meg a zsűri díját.

A pályamű és a kitöltött formanyomtatvány beküldésével a pályázó maradéktalanul elfogadja az alábbi pályázati feltételeket:

 • A pályázó nyilatkozik, hogy a beküldött javaslatok saját kizárólagos, szellemi termékei, azok fölött személyesen, korlátlan rendelkezési joggal rendelkezik.
 • A pályázó nyilatkozik, hogy a javasolt nevet eddig nem jegyeztette be sem Magyarországon, sem külföldön, és tudomása szerint nem sérti mások jogait, továbbá nyertesség esetén nem áll szándékában semmilyen módon levédetni azt.
 • A pályázó nyilatkozik, hogy nyertesként hozzájárul nevének nyilvánosságra hozatalához.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a kiíró döntésével kapcsolatban kifogást, ellenvéleményt nem terjeszthet elő, jogáról e nyilatkozat elfogadásával végérvényesen lemond.
 • A pályázó a névhasználat minden jogát a kiírónak végleg és visszavonhatatlanul átadja, és a pályázattal kapcsolatban semmilyen anyagi ellenszolgáltatásra nem tart igényt, a díjazást kivéve.
 • Amennyiben olyan pályamunka érkezik, melyet korábban már beküldött egy pályázó, az elnevezés vonatkozásában a korábban beérkezett pályázat érvényes.

A pályázatok benyújtási határideje: 2015. szeptember 20. 24:00

A határidőn túl, vagy nem minden kötelezően megadandó adattal beérkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül. A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.

A közönségszavazás időtartama: 2015. szeptember 21. – október 4. 24:00

A pályázatok benyújtási módja és helye: a pályázatokat elektronikusan kell benyújtani a nkpnevpalyazat@ofi.hu e-mail címre.

Nevezési díj: nincs

Zsűri: az OFI által felkért diákok és neves szakemberek

Eredményhirdetés: 2015. október 21-én

A nyertes pályázó értesítése az általa megadott elérhetőségeken történik.

Díjazás:

1. Közönségdíj: egy darab tablet

2. Zsűri díja: egy darab Xbox

Amennyiben a zsűri és a közönség ugyanazt a nevet találja a legjobbnak, a közönségdíjat a 2. legtöbb szavazatot kapó pályázó kapja.

A zsűri által kiválasztott pályamunka lesz a Nemzeti Köznevelési Portál új, alternatív neve.

További információ: Cseh Krisztina, cseh.krisztina@ofi.hu

"SH/4/5 Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése elnevezésű projektjének keretében Roadshow regionális lebonyolítása, Közép Dunántúl Régió, Zöld Óvoda ÖTLETPÁLYÁZAT" tárgyban

A benyújtás határideje: 
2015. júl. 24. 12:00
Kategória: 

A benyújtás határidejét az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet meghosszabbítja. Új határidő: 2015. július 24., 12:00 óra.

Tájékoztatás: a felhívásban részletezettek szerint.

 

"SH/4/5 Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése elnevezésű projektjének keretében Roadshow regionális lebonyolítása, Észak Alföld Régió, Zöld Óvoda ÖTLETPÁLYÁZAT" tárgyban

A benyújtás határideje: 
2015. júl. 24. 12:00
Kategória: 

A benyújtás határidejét az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet meghosszabbítja. Új határidő: 2015. július 24., 12:00 óra.

Tájékoztatás: a felhívásban részletezettek szerint.

"SH/4/5 Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése elnevezésű projektjének keretében Roadshow regionális lebonyolítása, Észak Magyarország Régió, Zöld Óvoda ÖTLETPÁLYÁZAT" tárgyban

A benyújtás határideje: 
2015. júl. 24. 12:00
Kategória: 

A benyújtás határidejét az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet meghosszabbítja. Új határidő: 2015. július 24., 12:00 óra.

Tájékoztatás: a felhívásban részletezettek szerint.

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.