Hír

AJTP Igazgatói értekezlet Egerben

Az egri Neumann János Középiskola és Kollégium volt a házigazdája 2012. február 3-án és 4-én az Arany János Tehetséggondozó Program idei első nagyobb eseményének, az Igazgatói értekezletnek. A résztvevőket az időjárás nem fogadta a kegyeibe, rendkívül hideg volt, a második napon pedig megjött a beígért havazás is.
Tovább

Közlemény

Ezúton tájékoztatjuk a Nemzeti Tehetség Program alábbi pályázati felhívásai után érdeklődőket, hogy a pályázók köre kiegészül valamennyi Magyarországon bejegyzett alapítvánnyal, társadalmi szervezettel, egyesülettel, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezettel, amelynek alapító okirata a felhívás további feltételének megfelel.
Tovább

Nemzeti Tehetség Program - Hazai támogatások

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Wekerle Sándor Alapkezelő által a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011/2012. évi cselekvési programjáról szóló 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet, valamint a XX., a Nemzeti Erőforrás Minisztérium c. költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi felhasználásának szabályairól szóló 54/2011. (IX.1.) NEFMI rendelete alapján 2012. január 10-én kiírt pályázatok szakmai pályázatértékelőinek listája
Tovább

Gratulálunk! Horváth Zsuzsanna

Horváth Zsuzsannát, intézetünk tudományos főmunkatársát, főigazgatói tanácsadóját a mai napon Kiss Árpád-díjjal tüntették ki, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben, illetve jogelőd intézményeiben folytatott több évtizedes, a tantervfejlesztés, az értékelési módszerek fejlesztése, a vizsgafejlesztés, a kompetenciamérés, és -fejlesztés területén kifejtett kiemelkedő neveléstudományi tevékenységéért. Kedves Zsuzsa! Szeretettel és tisztelettel gratulálunk!
Tovább

Gratulálunk! Kocsis Mihály

Nincs még két hónapja, hogy Kocsis Mihály egyetemi docens, intézetünk Kutatási és Elemzési Központjának igazgatója a magyar felsőoktatás műhelyeiben folyó, diáktudományos tevékenységet támogató, színvonalas és eredményes munkájáért Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesült. Kedves Mihály! Ismét nagy tisztelettel és szeretettel gratulálunk a mai napon átvett Kiss Árpád-díjadhoz!
Tovább

Projektzáró rendezvény - A 18 évre emelt tankötelezettségi korhatár teljesülése és (mellék)hatása

A közoktatási törvény 1996-os módosítása 18 évre emelte a tankötelezettség felső korhatárát. Ez az iskolák, fenntartók és családok egy részét is új helyzet elé állította. Minthogy a felmenő rendszerben bevezetett intézkedés hatása csak 2008-tól jelentkezett, a TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció (TÁMOP 3.1.1) kiemelt program egyik projektje arra vállalkozott, hogy a legfontosabb érintett szereplők véleményét, reakcióit megismerje.
Tovább

FELHÍVÁS eLEMÉRÉSRE

Felkérjük az iskolákat, hogy vegyenek részt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet évenként ismétlődő országos mérésében, amely megmutatja, hogyan alakul az informatikai eszközök használata az iskolákban. A mérés iskolafejlesztő szemléletű és módszertani jellegű, kitöltése nem lehet a rendszergazda vagy az informatikatanár feladata, legalább egy kis csoport közös gondolkodását igényli.
Tovább

Oldalak

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.